Coalitieprogramma CDA en VVD 2022-2026

Met het coalitieprogramma ‘Samen gaan we de uitdaging aan!’ presenteren CDA en VVD de ambities van de gemeente voor de komende raadsperiode. Het coalitieprogramma focust zich op drie thema’s: Wonen, Werken en Welzijn. 

Hoofdopgaves voor de komende jaren

De basis van het coalitieprogramma ligt bij het raadspamflet dat is vastgesteld door de gemeenteraad. In het raadspamflet zijn 7 hoofdopgaves benoemd. De raad heeft hieraan nog een extra opgave toegevoegd.

Coalitieprogramma

Download het coalitieprogramma 2022-2026: