payment iconDeclaraties en geschenken

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten kunnen zij declareren. Dit is gebaseerd op het rechtspositiebesluit. Dit staat beschreven in onderstaande regeling en verordening.

De wethouders en burgemeester willen transparant zijn in de kosten die ze maken én declareren in de uitoefening van hun functie. Iedereen kon de gegevens al opvragen, maar door ze op de website te plaatsen zijn ze nog eenvoudiger in te zien.