Woningsplitsing binnen bebouwde kom mogelijk

27 maart 2024
Nieuws

Binnen alle kernen van onze gemeente is er behoefte aan meer woonruimte. Er is vooral veel vraag naar (betaalbare) woningen voor starters en senioren. Regelmatig krijgen we het verzoek om een woning te mogen splitsen. Voor het buitengebied kennen we hiervoor al regels. Vanaf 1 april is het ook mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Woningsplitsing biedt kansen voor starters en senioren.

Door een woning te splitsen ontstaat er een nieuwe kleinere woning. Door de betaalbaarheid is deze geschikt voor starters. Daarnaast biedt splitsing ook mogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Het stimuleert de doorstroom. Ook biedt het kansen voor ouderen en hun volwassen (klein)kinderen die zorgtaken voor elkaar vervullen. “Met deze aanpassing bieden we initiatiefnemers meer mogelijkheden. We komen starters en ouderen tegemoet bij vragen naar woningen”, aldus Jos Hoenderboom, wethouder ruimtelijke ontwikkeling.

Welke woningen komen voor splitsing in aanmerking? 

Hieraan stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat het om een woning met woonbestemming gaat, dus niet een bedrijfs- of recreatiewoning. Ook moet de woning van vóór 2000 zijn en moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen splitsen. Zodat er na de splitsing voldoende gebruiksoppervlakte overblijft. Kijk voor meer informatie op op de pagina Woningsplitsing van onze website.