Vertrek naar buitenland

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland. Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
Online uw vertrek doorgeven kan alleen als er geen familieleden van u achterblijven (bijvoorbeeld echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner, kinderen, grootouders, broer/zus etc.) Woont u samen met familieleden op een adres die niet naar het buitenland vertrekken, dan moet iedereen die wel emigreert, persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat u moet weten

 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.
 • U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:
  • De namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren;
  • Uw oude adres;
  • Uw nieuwe adres;
  • De datum van emigratie.
 • U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).
 • Wie kan een emigratie doorgeven?
  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk. Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-lokettenexterne-link-icoon.
 • Voor het niet doen van aangifte van verhuizing kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u bewust in overtreding bent. Meer informatie leest u op onze pagina Bestuurlijke boete BRP.

U kunt ook een verhuizing doorgeven met het aangifteformulier

Het formulier aangifte verhuizing moet u downloaden, printen, invullen en ondertekenen en opsturen (met bijlagen) naar:
Gemeente Oost Gelre
t.a.v. afdeling Burgerzaken
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

 • U dient kopieën mee te sturen van de documenten die in de toelichting van het aangifteformulier worden genoemd. 
 • Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Toestemming kan gegeven worden op het aangifteformulier verhuizing.

Toch liever een verhuizing persoonlijk doorgeven?

Maak een afspraakexterne-link-icoon en geef persoonlijk uw verhuizing door aan de balie van het gemeentehuis. Neem uw legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventueel een schriftelijke toestemming van inwoning. Als blijkt dat er nog iemand op het nieuwe adres woont of als het gaat om kamerbewoning, dan kunnen wij u vragen naar een koop- of huurcontract.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.