bouwterrein met nieuwbouw in Lichtenvoorde

Subsidieregeling stimuleren woningbouw

We stellen subsidie beschikbaar voor inwoners die 2 of meer woningen gaan bouwen op een aaneengesloten plek. De subsidieregeling richt zich op koopwoningen onder de € 275.000,- en sociale huurwoningen binnen de bebouwde kom. Hiermee willen we woningbouw in de gemeente stimuleren en versnellen. Vanaf vrijdag 1 december kunt u deze subsidie aanvragen. 

Voor wie is de regeling? 

U kunt subsidie aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:  

  • U gaat projectmatig bouwen. 
  • U gaat 2 of meer woningen op een aaneengesloten plek bouwen. 
  • U gaat de woningen niet voor eigen gebruik bouwen. 
  • U gaat de woningen in de bebouwde kommen van de gemeente bouwen. 

Over de subsidieregeling 

De subsidie voor koopwoningen krijgt u alleen als de verkoopprijs (zonder keuken en badkamer) maximaal € 275.000,- is. Ook moet de koper zelf in het huis gaan wonen. De subsidie voor sociale huurwoningen krijgt u alleen als sociale huur als voorwaarde in de vergunning vaststaat. Ook zijn de woningen levensloopgeschikt. 

Goed om te weten 

  • De subsidie is beschikbaar voor nieuwbouwprojecten en verbouwprojecten. 
  • De subsidie is niet beschikbaar voor projecten voor woningbouwverenigingen en woningen voor woon-zorgdoeleinden. 
  • Het maximale subsidiebedrag voor iedere woning is € 15.000,-. 
  • Het maximale subsidiebedrag voor ieder project is € 90.000,-. 
  • Er is maximaal € 700.000,- beschikbaar. 
  • De subsidie geldt niet voor projecten waarvoor al bouwwerkzaamheden zijn verricht. 

Voor de hele regeling en alle voorwaarden kunt u kijken op Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon.

Aanvragen 

U kunt de aanvraag indienen door het online formulier in te vullen. Dit kan van 1 december 2023 tot 1 januari 2026. Dit formulier kunt u vinden op de pagina Subsidieregeling woningbouwexterne-link-icoon.

Hulp nodig bij het aanvragen? 

Neem contact op met Nienke Hemeltjen van de afdeling Ruimte & Economie. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer (0544) 39 34 99 of n.hemeltjen@oostgelre.nl