Subsidieregeling woningbouw

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die 2 of meer woningen gaan bouwen op een aaneengesloten plek. De subsidieregeling richt zich op koopwoningen onder de € 275.000,- en sociale huurwoningen binnen de bebouwde kommen. Hiermee willen we woningbouw in de gemeente stimuleren en versnellen.

Wat u moet weten

De subsidie voor koopwoningen krijgt u alleen als de verkoopprijs (zonder keuken en badkamer) maximaal € 275.000,- is. Ook moet de koper zelf in het huis gaan wonen. De subsidie voor sociale huurwoningen krijgt u alleen als sociale huur als voorwaarde in de vergunning vaststaat. Ook zijn de woningen levensloopgeschikt.

Hoe werkt het?

U kunt de aanvraag indienen door het online formulier in te vullen. Dit kan van 1 december 2023 tot 1 januari 2026. Dit formulier komt in de aangegeven periode op deze plek beschikbaar.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U gaat projectmatig bouwen.
  • U gaat 2 of meer woningen op een aaneengesloten plek bouwen.
  • U gaat de woningen niet voor eigen gebruik bouwen.
  • U gaat de woningen in de bebouwde kommen van de gemeente bouwen.

Wat u verder nog moet weten

  • De subsidie is beschikbaar voor nieuwbouwprojecten en verbouwprojecten.
  • De subsidie is niet beschikbaar voor projecten voor woningbouwverenigingen en woningen voor woon-zorgdoeleinden.
  • Het maximale subsidiebedrag voor iedere woning is € 15.000,-.
  • Het maximale subsidiebedrag voor ieder project is € 90.000,-.
  • Er is maximaal € 700.000,- beschikbaar.
  • De subsidie geldt niet voor projecten waarvoor al bouwwerkzaamheden zijn verricht.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Nienke Hemeltjen van de afdeling Ruimte & Economie. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer (0544) 39 34 99 of n.hemeltjen@oostgelre.nl.