Starterslening voor aankoop van uw eerste woning

15 mei 2024
Nieuws

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met de Starterslening kunt u vaak het beetje extra lenen dat u nodig heeft om de woning te kopen. Daarmee helpen we u als gemeente met de aankoop van uw eerste woning.

Wat is de Startersregeling? 

Starters in Oost Gelre kunnen een beroep doen op de Starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen. Hiervoor werken we samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).  

Voor wie is de regeling? 

Wilt u gebruikmaken van de Starterslening? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U koopt voor het eerst een bestaande of nieuwbouwwoning in Oost Gelre waar u zelf in gaat wonen. 
  • De aankoopprijs van de woning is niet meer dan € 355.000,-. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening is meerwerk of het meefinancieren van verbeterkosten toegestaan bovenop de aankoopsom mits wordt voldaan aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van NHG.
  • Deze lening is er voor verblijfsgerechtigde personen die woonachtig óf geboren óf getogen zijn in Oost Gelre of in één van de andere 7 gemeenten onderdeel uitmakend van de Achterhoek Raad. Naast de gemeente Oost Gelre zijn dit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Hoe werkt het? 

Via de pagina Starterslening vraagt u de Starterslening digitaal aan bij de gemeente. Wij behandelen de aanvragen voor de Starterslening op volgorde van binnenkomst. De mogelijkheid om een Starterslening te krijgen is afhankelijk van het beschikbare budget. Als wij de lening aan u toekennen, ontvangt u een brief. Die brief heeft u nodig als u de gehele lening aanvraagt bij de SVn.  

Meer weten? 

Met vragen over de Starterslening, zoals de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Economie. U bereikt ze via (0544) 39 35 35.