Starterslening

Starters in Oost Gelre kunnen een beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2022 ca. € 380.000. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Hoe werkt het?

 • Stap 1 ‘toetsing aan de verordening’: Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 1 week een voorlopige toewijzingsbrief.
 • Stap 2 ‘aanvraag via de website van het SVn’: Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de website van het SVn.
  U typt ‘Oost Gelre’ in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk leningen’ en kies voor het thema: Eerste woning kopen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. Vraag de lening binnen 8 weken aan. Doet u dit niet, dan is de toewijzing niet meer geldig.
 • Stap 3 ‘financiële toets’: Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie.
  Vervolgens ontvangt u:
  a. als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening en wordt het aangevraagd bedrag voor u gereserveerd.
  b. als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.

De rol van de gemeente is beperkt tot een eerste toets, het verzenden van het aanvraagformulier en het verzenden van de toewijzingsbrief. Alle overige werkzaamheden worden door het SVn op zich genomen.

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2016 brengt SVn voor alle hypotheken een vast bedrag aan afsluitkosten in rekening, ongeacht de hoogte van de lening. De hoogte van de afsluitkosten bedraagt € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom.

Wat u verder moet weten

 • De Starterslening is een flexibele lening die mee beweegt met de ontwikkeling van uw inkomen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt er op basis van uw inkomen bepaald hoeveel rente en aflossing u maandelijks gaat betalen. Na het zesde, tiende en vijftiende jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Zodra uw inkomen het toelaat, lost u de lening af.
 • De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). . 

Vragen?

Bent u geïnteresseerd in de Starterslening en heeft u technische vragen over de regeling,  dan kunt u terecht bij het SVn via (088) 253 94 00. De kredietadviseurs zijn per regio ingedeeld zodat er altijd iemand is die op de hoogte is van de situatie in Oost Gelre en omgeving.