Starterslening

Starters in Oost Gelre kunnen een beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Hoe werkt het?

 • U start uw aanvraag bij de gemeente. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief. 
 • Met de toewijzingsbrief van de gemeente kunt u uw aanvraag afronden bij de SVnexterne-link-icoon. Kies voor het thema: Eerste woning kopen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening.
 • Vraag de lening binnen 8 weken na ontvangst van de toewijzing aan. Doet u dit niet, dan is de toewijzing niet meer geldig.
 • Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie.
  Vervolgens ontvangt u:
  • als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening en wordt het aangevraagd bedrag voor u gereserveerd.
  • als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.

Wat kost het?

SVn brengt voor alle hypotheken een vast bedrag aan afsluitkosten in rekening, ongeacht de hoogte van de lening. De hoogte van de afsluitkosten bedraagt € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom.

Wat u verder moet weten

 • De Starterslening is een flexibele lening die meebeweegt met de ontwikkeling van uw inkomen. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar wordt er op basis van uw inkomen bepaald hoeveel rente en aflossing u maandelijks gaat betalen. Na het zesde, tiende en vijftiende jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Zodra uw inkomen het toelaat, lost u de lening af.
 • De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). . 

Vragen?

Heeft u vragen over de lening dan kunt u terecht bij het SVnexterne-link-icoon of via (088) 253 94 00.
Ook is het mogelijk om contact op te nemen met Nienke Hemeltjen, zij is het aanspreekpunt binnen de gemeente Oost Gelre voor de aanvraag van een starterslening
Contact opnemen kan via (0544) 39 35 35 of per e-mail via n.hemeltjen@oostgelre.nl