Vluchtelingenpaspoort

Het is een reisdocument waarmee men als vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland kan reizen.
Vluchtelingen beschikken vaak niet meer over een eigen paspoort en kunnen geen paspoort meer aanvragen in het land dat zij ontvlucht zijn. Om hen toch in staat te stellen naar het buitenland te reizen kunnen zij van de Nederlandse staat een reisdocument voor vluchtelingen krijgen.
Binnen de grenzen van de Paspoortwet heeft iedere vluchteling die als zodanig tot Nederland is toegelaten recht op een reisdocument voor vluchtelingen met een geldigheidsduur van vijf jaar (afhankelijk van de verblijfsvergunning kan deze termijn korter zijn).
Indien de vluchteling reeds beschikt over een reisdocument voor vluchtelingen, dan moet dit worden ingeleverd bij de verstrekking van het reisdocument voor vluchtelingen.