Vluchtelingenpaspoort

Het is een reisdocument waarmee men als vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland kan reizen.
Vluchtelingen beschikken vaak niet meer over een eigen paspoort en kunnen geen paspoort meer aanvragen in het land dat zij ontvlucht zijn. Om hen toch in staat te stellen naar het buitenland te reizen kunnen zij van de Nederlandse staat een reisdocument voor vluchtelingen krijgen.
Binnen de grenzen van de Paspoortwet heeft iedere vluchteling die als zodanig tot Nederland is toegelaten recht op een reisdocument voor vluchtelingen met een geldigheidsduur van vijf jaar (afhankelijk van de verblijfsvergunning kan deze termijn korter zijn).
Indien de vluchteling reeds beschikt over een reisdocument voor vluchtelingen, dan moet dit worden ingeleverd bij de verstrekking van het reisdocument voor vluchtelingen.

Hoe vraag ik een vluchtelingenpaspoort aan?

U kunt een nieuw vluchtelingenpaspoort op de volgende manieren aanvragen:

Voor het ophalen van een vluchtelingenpaspoort hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Neem de documenten die onder Voorwaarden staan mee

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges reisdocumenten.
U moet de kosten bij de aanvraag betalen.

Bij vermissing of diefstal:

Bij verlies of diefstal van uw paspoort of identiteitskaart moet u de vermissing melden bij de gemeente. Zie hiervoor: vermissing reisdocument.
U hoeft dus niet meer naar de politie.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wie kan het aanvragen?

De aanvraag kan worden gedaan door vluchtelingen, ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente, die over kunnen leggen:

 • een geldige toelating als vluchteling, afgegeven in Nederland
 • of een geldige mandaatverklaring, afgegeven namens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, vergezeld van een in Nederland afgegeven geldige vergunning tot vestiging of tot verblijf voor onbepaalde duur.

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag moet u het volgende meenemen:

 • Geldig verblijfsdocument
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, zowel geldige als verlopen documenten. Documenten die niet meer geldig zijn worden ingenomen.
 • Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond.
 • Bent u uw huidige paspoort kwijt of is dat gestolen, dan maakt de gemeente samen met u een verklaring van vermissing op. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  U hoeft dus niet eerst naar de politie (zie Bijzonderheden).
 • Indien de aanvrager minderjarig is, moeten de ouders of gezaghouder schriftelijk toestemming geven.
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet een toestemmingsformulier van de curator worden bijgevoegd.
 • Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto (zie vereisten voor een pasfoto). De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Voor het ophalen van een vluchtelingenpaspoort hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptiebalie tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.