Verzoek om voorlopige voorziening

Rechtsbescherming tegen besluiten van de gemeente

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een Bezwaarschrift, een Beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening.
Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is mogelijk als er sprake is van een spoedeisend belang en verder uitstel niet mogelijk is.

Stel dat uw buurman een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw heeft gekregen en met de bouw is begonnen. U bent van mening dat de omgevingsvergunning ten onrechte is verleend en u heeft er grote bezwaren tegen. En u wilt bereiken dat de bouw onmiddellijk wordt stilgelegd.
U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen die bijvoorbeeld bestaat uit schorsing van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. In dit geval om de omgevingsvergunning te schorsen. Dat verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.
De voorzieningenrechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om de omgevingsvergunning te schorsen tot zes weken na het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift. Dat betekent dat gedurende die periode het verboden is gebruik te maken van de omgevingsvergunning; de bouw komt dan stil te liggen. Uiteraard is het ook mogelijk dat de voorzieningenrechter een ander besluit neemt, bijvoorbeeld uw verzoek afwijst, als hem dat juister voorkomt.