Verzoek om voorlopige voorziening

Rechtsbescherming tegen besluiten van de gemeente

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een Bezwaarschrift, een Beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening.
Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is mogelijk als er sprake is van een spoedeisend belang en verder uitstel niet mogelijk is.

Stel dat uw buurman een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw heeft gekregen en met de bouw is begonnen. U bent van mening dat de omgevingsvergunning ten onrechte is verleend en u heeft er grote bezwaren tegen. En u wilt bereiken dat de bouw onmiddellijk wordt stilgelegd.
U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen die bijvoorbeeld bestaat uit schorsing van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. In dit geval om de omgevingsvergunning te schorsen. Dat verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.
De voorzieningenrechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om de omgevingsvergunning te schorsen tot zes weken na het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift. Dat betekent dat gedurende die periode het verboden is gebruik te maken van de omgevingsvergunning; de bouw komt dan stil te liggen. Uiteraard is het ook mogelijk dat de voorzieningenrechter een ander besluit neemt, bijvoorbeeld uw verzoek afwijst, als hem dat juister voorkomt.

Waar vraag ik het aan?

U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het correspondentieadres van de Rechtbank Gelderland en de voorzieningenrechter is: postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. (026) 359 20 00.

Wat kost het mij?

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is men griffierecht verschuldigd. De hoogte van het griffierecht kan verschillen per onderwerp en bovendien na verloop van tijd worden verhoogd. Voor de exacte hoogte er van kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de rechtbank.

Wat zijn de voorwaarden?

Voordat u een verzoek om een voorlopige voorziening kunt indienen, moet u eerst bij de gemeente een bezwaarschrift indienen tegen het besluit waartegen u een voorlopige voorziening getroffen wilt hebben.
Een andere voorwaarde voor inwilliging van het verzoek om een voorlopige voorziening is dat er een spoedeisend belang bij is en verder uitstel niet mogelijk is.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur van de gemeente Oost Gelre, tel. (0544) 39 35 35 of de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, tel. (026) 359 20 00.

Wilt u informatie over het griffierecht neem dan telefonisch contact op met de Rechtbank Gelderland, tel. (026) 359 20 00.