Rioolheffing

De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit.  De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool.

De aanslag rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. U betaalt de aanslag rioolheffing hierdoor in vier termijnen. Dit is tegelijk met de kosten die u moet betalen voor het water dat u verbruikt hebt. De afrekening van Vitens dient daarbij als aanslagbiljet.