Reclame plaatsen- tijdelijk

Het plaatsen van tijdelijke reclame
Wilt u een reclamebord of andere vorm van reclame plaatsen voor het bekendmaken van evenementen of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

In de openbare ruimte heeft u een vergunning nodig voor:

  • het aanbrengen van tijdelijke reclame- of aankondigingsborden, de zogenaamde driehoeksreclameborden of sandwichborden;

  • het aanbrengen van spandoeken.

Vergunningsvrij zijn de vrije aanplak op plakzuilen (voor niet commerciële doeleinden) en het vermelden op VVV-borden.

Op particulier of eigen terrein mag u alleen reclame maken voor evenementen en activiteiten.
U meldt dit bij de gemeente. Deze reclame(borden) mag u maximaal 31 dagen plaatsen, direct voorafgaand aan het evenement of de activiteit. De borden moet u daags na het evenement verwijderen.

Voor evenementen met een regionale uitstraling (o.a. Zwarte Cross, Bloemencorso, Slag om Grolle) kunnen wij eventueel een (omgevings)vergunning verlenen voor een langere periode.

Hoe vraag ik de vergunning voor driehoeksreclameborden / spandoeken aan?

Dat kan op de volgende manieren:

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online zonder inloggen via DigiD (voor bedrijven/organisaties)
Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Aanvraagformulier vergunning voor tijdelijke reclame (pdf - 112 kB)
 

U moet het aanvraagformulier minimaal 3 weken voor de start van het evenement of de activiteit opsturen naar de gemeente.

Hoe kan ik de reclame voor evenementen of activiteiten op particulier of eigen terrein melden?

U kunt dat schriftelijk of via e-mail aan de gemeente melden.
Het adres is:
Gemeente Oost Gelre,
afdeling Publiek en Bestuur
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
e-mail: gemeente@oostgelre.nl

Wat kost het mij?

De vergunning en melding is gratis.

Driehoeksreclameborden en/of sandwichborden

In de volgende gevallen kunnen wij een vergunning voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden geven.

  1. Het moet gaan om een vergunningplichtig evenement georganiseerd binnen de gemeente Oost Gelre, waarvoor ook een evenementenvergunning is verleend.
  2. Acties voor het inzamelen van geld of goederen, bijvoorbeeld voor het bekendmaken van een collecteweek. Hiervoor is dan wel een collectevergunning afgegeven.
  3. Open dagen van scholen in de regio Achterhoek (gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk).
  4. Voorstellingen in sociaal culturele centra in de regio Achterhoek. Bijvoorbeeld voorstellingen in De Mattelier in Groenlo, Den Diek in Lichtenvoorde, schouwburgen Doetinchem en Winterswijk.
  5. Lokale radio omroep / omroep Gelderland: uitzendingen die samenhangen met een incidentele lokale activiteit (bijvoorbeeld Bloemencorso of Carnaval)

De vergunning geldt voor maximaal 2 weken voorafgaand aan de activiteit. Er mogen maximaal10 borden per hoofdkern (Groenlo en Lichtenvoorde) worden geplaatst. En maximaal 2 borden in de andere dorpskernen (Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle). Daags na de activiteit moet u de borden verwijderen.

Het aanbrengen van spandoeken

Voor het aanbrengen van spandoeken over de weg moet u een vergunning aanvragen.
Het ophangen van spandoeken is niet beperkt tot evenementen, maar is toegestaan voor een ruime categorie van gebeurtenissen. Voorbeelden: liefdadigheidsacties, campagnes voor verkeersveiligheid, bekendmaken van open dagen van scholen, bekendmaken van een collecte etc.).

Als voorwaarde geldt dat het spandoek gaat over een activiteit in de gemeente Oost Gelre. U mag maximaal 2 spandoeken per activiteit ophangen. U mag de spandoeken maximaal 2 weken voorafgaand aan de activiteit/het evenement ophangen. U verwijdert ze daags na de activiteit.

Plakzuilen

Vrije aanplak is mogelijk op plakzuilen in de gemeente Oost Gelre. Hiervoor is geen vergunning nodig. In het kader van de vrijheid van meningsuiting is de gemeente tot deze mogelijkheid verplicht.

De locaties van de vrije plakzuilen zijn:
Groenlo
Kerkhofsteeg
Deken Hooijmansingel (nabij Kikkerbrug)

Lichtenvoorde
Koemstraat

Mariënvelde
Waalderweg, bij de kerk

Zieuwent
Kennedystraat (nabij café Het Witte Paard)

Zwolle
Meddoseweg, kermisterrein

Waar kan ik terecht?

Hebt u vragen over een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden of een spandoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Publiek en Bestuur op telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning voor permanente reclame? Bel dan met de afdeling Omgeving op telefoonnummer (0544) 39 35 35.