Melding tankverwijdering of tanksanering

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken.
In het verleden werden (ondergrondse) tanks meestal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. Door de komst van aardgas is dat veranderd.
Als een opslagtank niet meer in gebruik is, kan deze gaan lekken. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele grondwater- en bodemverontreiniging.

Wilt u als particulier of als bedrijf een opslagtank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren?
Dan gelden een aantal regels op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bijvoorbeeld dat alles  moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen BRL K-902/04 of BRL K904/04.
Bedrijven die opslagtanks mogen verwijderen of saneren kunnen u adviseren over de regelgeving voor opslagtanks die niet meer in gebruik zijn.
Een dergelijk bedrijf moet Kiwa gecertificeerd zijn. Op de website kunt u een bedrijf zoeken, dat de werkzaamheden voor u uit kan voeren.

Melding bij de gemeente

Wilt u uw tank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren? Dan moet u als particulier of bedrijf dat bij de gemeente melden.
Bij de melding geeft u aan om wat voor tank het gaat, wat er in zit en wat er mee moet gebeuren. Daarna kan het uitvoerend bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.
Welke bewijsstukken van uitvoering u moet aanleveren, leest u bij Aanvraag.

 

Bijlagen bij de melding tankverwijdering, -sanering, reiniging of - inspectie melden?

Bij de melding moet u onderstaande documenten die van toepassing zijn meesturen. 
Als u een online melding doet, dan kunt u de documenten tijdens het invullen van het formulier uploaden. Zorg daarom dat u deze digitaal heeft.
Maar nasturen per post of e-mail kan ook.
Vermeld daarbij het zaaknummer. Dit nummer staat op de ontvangstbevestiging van de melding die u van de gemeente krijgt. 

Doet u de melding met het pdf-formulier, stuur de bijlagen dan met het formulier mee.

  • een melding tankreiniging van het uitvoerend bedrijf
  • een melding tanksanering van het uitvoerend bedrijf 
  • bij ondergrondse tanks een geldig bodemonderzoek

Hoe kan ik de melding doen?

DigiD logo  Online melding met inloggen via DigiD (voor particulieren)

 

Logo eHerkenning  Online melding met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

 

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2


Logo PDF  Meldingsformulier tankverwijdering, -sanering, -reiniging of -inspectie.pdf (237 kB)

 

Aanleveren documenten binnen 3 maanden

Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert moet binnen 3 maanden daarna nog het volgende aanleveren:

  • een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden
  • een tankverwijderingscertificaat of een tanksaneringscerticaat
  • bij tankverwijdering een verschrotingscertificaat

Deze documenten kunt u digitaal toevoegen aan uw eerdere melding. U logt dan op deze website in op Mijn Loket met DigiD of Mijn Bedrijvenloket met eHerkenning. Bij de lopende zaken ziet u een uploadmogelijkheid.

Of stuur de documenten via een e-mail naar gemeente@oostgelre.nl. Vermeld in uw e-mail het zaaknummer. Dit zaaknummer ontvangt u automatisch per e-mail na indienen van de online melding.

Stuurt u de documenten per post?
Vermeld bij het versturen van deze documenten het zaaknummer. Dit nummer staat op de ontvangstbevestiging van de melding die u van de gemeente krijgt.
Heeft u dit niet (meer), vermeld dan uw naam en adres en de melding waar de stukken bijhoren.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen of is er sprake van een uitzonderingsgeval, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) via info@odachterhoek.nl of telefoonnummer 06 10 57 80 53.