Melding tankverwijdering of tanksanering

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken.
In het verleden werden (ondergrondse) tanks meestal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie. Door de komst van aardgas is dat veranderd.
Als een opslagtank niet meer in gebruik is, kan deze gaan lekken. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele grondwater- en bodemverontreiniging.

Wilt u als particulier of als bedrijf een opslagtank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren?
Dan gelden een aantal regels op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bijvoorbeeld dat alles  moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen BRL K-902/04 of BRL K904/04.
Bedrijven die opslagtanks mogen verwijderen of saneren kunnen u adviseren over de regelgeving voor opslagtanks die niet meer in gebruik zijn.
Een dergelijk bedrijf moet Kiwa gecertificeerd zijn. Op de website kunt u een bedrijf zoeken, dat de werkzaamheden voor u uit kan voeren.

Melding bij de gemeente

Wilt u uw tank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren? Dan moet u als particulier of bedrijf dat bij de gemeente melden.
Bij de melding geeft u aan om wat voor tank het gaat, wat er in zit en wat er mee moet gebeuren. Daarna kan het uitvoerend bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.
Welke bewijsstukken van uitvoering u moet aanleveren, leest u bij het onderdeel Aanvraag.