Melding geluidhinder incidentele festiviteiten

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen. We maken daarbij onderscheid tussen:

  • incidentele festiviteiten: bijzondere activiteiten van één (horeca)ondernemer;
  • collectieve festiviteiten: bijzondere activiteiten die in meerdere horecabedrijven tegelijk plaatsvinden.

Meer informatie vindt u in de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Incidentele festiviteiten

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf. U moet dit uiterlijk 2 weken voor de activiteit schriftelijk melden (zie Aanvragen).

U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Daarom noemen we dit de 12-dagenregeling. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.

Collectieve festiviteiten

Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan noemen we dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast. Welke dat zijn en de voorwaarden die gelden leest u op de pagina Vrijstelling geluidsnormen bij incidentele en collectieve festiviteiten.