Melding geluidhinder incidentele festiviteiten

(Horeca)bedrijven moeten voldoen aan landelijke geluidsregels. Hiermee voorkomen we geluidsoverlast. Wel mogen ze een aantal keer per jaar meer geluid produceren dan de standaard geluidsnormen. We maken daarbij onderscheid tussen:

  • incidentele festiviteiten: bijzondere activiteiten van één (horeca)ondernemer;
  • collectieve festiviteiten: bijzondere activiteiten die in meerdere horecabedrijven tegelijk plaatsvinden.

Meer informatie vindt u in de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Incidentele festiviteiten

Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf. U moet dit uiterlijk 2 weken voor de activiteit schriftelijk melden (zie Aanvragen).

U mag jaarlijks maximaal 12 keer een melding doen. Daarom noemen we dit de 12-dagenregeling. Wilt u jaarlijks meer dan 12 festiviteiten organiseren? Dan moet u akoestische maatregelen treffen.

Collectieve festiviteiten

Vinden de activiteiten in meerdere horecabedrijven tegelijk plaats? Dan noemen we dat collectieve festiviteiten. De gemeente stelt elk jaar de collectieve festiviteiten vast. Welke dat zijn en de voorwaarden die gelden leest u op de pagina Vrijstelling geluidsnormen bij incidentele en collectieve festiviteiten.

Hoe kan ik de incidentele festiviteit melden?

Dat kan op de volgende manieren:

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Meldingsformulier geluidhinder incidentele festiviteiten (pdf -135 kB)

 

Wat kost het mij?

Een melding is gratis.

Voor een incidentele festiviteit gelden de volgende voorwaarden:

  • Een horeca(bedrijf) mag maximaal 12 keer per jaar melding doen voor een incidentele festiviteit.
  • U moet een incidentele festiviteit melden bij de gemeente Oost Gelre via het meldingsformulier geluidhinder incidentele festiviteiten. Dat kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit.
  • Er geldt een geluidsnorm van 70 dB(A) op gevels van gevoelige gebouwen.
  • De maximale eindtijd is 24.00 uur. Uitzondering hierop is vrijdag- en zaterdagavond. Dan geldt een eindtijd van 01.00 uur.
  • Festiviteiten moeten binnen plaatsvinden.
  • Ramen en deuren moeten zijn gesloten, behalve voor het direct doorlaten van personen of goederen.

Bel gerust als u vragen heeft.
U kunt de afdeling Omgeving bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.