Illegaal gebruik gemeentegrond

Bij illegaal grondgebruik gaat het vaak om stukjes openbaar groen die bij een tuin zijn getrokken. In een enkel geval zou het zelfs kunnen dat de nieuwe eigenaar van een woning zich er niet eens van bewust is. Om die reden wil de gemeente vooral in goed overleg met de gebruiker een einde maken aan het illegaal gebruik van de grond. De gemeente is bezig illegaal grondgebruik door particulieren in kaart te brengen. Daarna wordt in goed overleg met de gebruiker bekeken of het gebruik kan worden gelegaliseerd.

Kopen of huren
In sommige gevallen is verkoop of verhuur door de gemeente aan de gebruiker heel goed mogelijk. Maar het kan ook zijn dat onder een stukje grond leidingen lopen. Of dat het is bestemd om in een toekomstig plan deel uit te maken van een weg of wandelpad. In dat geval wordt in overleg met de gebruiker bekeken wat de mogelijkheden zijn. En als het echt niet kan moet de gebruiker de grond teruggeven aan de gemeente.

Rechtsgelijkheid
De werkwijze moet er toe leiden dat er meer duidelijkheid is voor inwoners die een stukje gemeentelijke grond in gebruik willen nemen. Iedereen heeft gelijke rechten, maar ook gelijke plichten en dat is wel zo eerlijk. Aan de hand van luchtfoto's en het kadaster inventariseert de gemeente het illegale grondgebruik. Illegale gebruikers ontvangen een brief met uitleg. In de brief wordt duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is en hoe mensen hierop kunnen reageren.

Elders op deze website vindt u informatie over verkoop of verhuur van openbaar groen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, tel. 0544-393535.