Tekening zones voor grondprijzen bij verkoop openbaar groen

Tekening zones voor grondprijzen bij verkoop openbaar groen

Schematische weergave van de zonering voor grondprijzen bij verkoop openbaar groen

Voor de zone waar de afstand tot de hoofdgevel van de woning 3 meter is, bedraagt het percentage van de grondprijs 50%.

  • Zone met afstand van 3 tot 5 meter, percentage 42%
  • Zone met afstand van 5 tot 10 meter, percentage 34%
  • Zone met afstand van 10 tot 15 meter, percentage 26%
  • Zone met afstand van 15 tot 20 meter, percentage 18%
  • Zone met afstand van 20 meter tot de zijdelingse perceelgrens en/of achterste perceelgrens, percentage 10%
  • Verkoop grond voor de rooilijn komt in de praktijk niet voor.