Handhaving permanente bewoning recreatiewoning

Recreatiewoningen zijn, de naam zegt het al, bedoeld om te recreëren of om je vakantie te vieren. Toch wonen veel mensen illegaal (permanent) in een recreatiewoning. Dit is om meerdere redenen niet toegestaan. De gemeente Oost Gelre hanteert een actief handhavingsbeleid tegen het onrechtmatig wonen in een recreatiewoning.

Wet Basisregistratie personen (BRP)

Een bewoner moet zich inschrijven op het adres waar diegene verblijft. Dit staat in de Wet Basisregistratie personen. Om die reden kan iemand ingeschreven staan of worden op een recreatieadres. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Permanente bewoning recreatiewoning niet toegestaan

Op grond van het bestemmingsplan is permanente bewoning van een recreatiewoning verboden. Dit houdt in dat het niet is toegestaan een recreatiewoning niet-recreatief te gebruiken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een recreatiewoning wordt bewoond vanwege verbouwing, werk of verhuizing.

Let op: ook het kortstondig bewonen van de recreatiewoning is niet toegestaan. Het verboden gebruik ziet namelijk op het niet-recreatieve karakter van de bewoning.

Voorkom problemen

Bent u eigenaar of verhuurder van een recreatiewoning? Maak potentiële gebruikers erop attent dat niet-recreatief gebruik verboden is. Als u zich niet houdt aan de bepalingen in het bestemmingsplan, kan de gemeente een handhavingstraject starten om de bewoning te beëindigen. Hierbij riskeert u hoge dwangsommen.

Meer informatie

Beleidsnotitie Permanente bewoning van recreatieverblijven gemeente Oost Gelre (pdf)