Handhaving illegale bouw of illegaal gebruik

Nadat een melding illegale bouw of illegaal gebruik is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen. Ook kan de toezichthouder constateren dat er werkzaamheden zonder, of in afwijking van een omgevingsvergunning plaatsvinden. De toezichthouder kan dan een bouwstop opleggen. Over de bouwstop leest u meer in onze handreiking Bouwstop (pdf).

Denkt u dat er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik?

Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen. Tijdens de behandeling van een verzoek om handhaving moeten uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar worden afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 3535 of HandhavingBouwen@oostgelre.nl.