Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u door een handicap of aandoening slecht ter been? Dan parkeert u natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij uw woning of werk. Voor mensen met een handicap zijn speciale parkeervoorzieningen beschikbaar. Dat kan een gehandicaptenparkeerkaart zijn of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Kunt u aan één stuk lopend slechts korte afstanden afleggen (maximaal 100 meter)? En is daardoor parkeren op de algemene parkeerplaatsen een probleem? Dan kan een gehandicaptenparkeerkaart een oplossing zijn. De aanvraag voor een parkeerkaart kunt u indienen bij het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre (zie Aanvragen).

Is een eigen parkeerplaats dicht bij uw woning een oplossing, kijk dan bij gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerkaart is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie en is er voor bestuurders en passagiers. De kaart is maximaal 5 jaar geldig.

Bij de parkeervoorzieningen maakt een (medisch) onderzoek verplicht deel uit van de aanvraagbehandeling.

Waar kan ik terecht voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Heeft u vragen over uw persoonlijke mogelijkheden in verband met parkeervoorzieningen voor gehandicapten? Dan kunt u ook terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre. Elders op deze site treft u het adres en de openingstijden van het Sociaal Team aan.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u voor vragen over parkeervoorzieningen ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Hoe gaat de aanvraagprocedure?

Bij het aanvragen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart  is voor het vragen van advies het volgende belangrijk.

Bent u niet bekend bij het Sociaal Team dan vindt er altijd (medisch) onderzoek plaats. Dit wordt uitgevoerd door sociaal medisch adviesbureau Treve.

Bent u bekend bij het Sociaal Team omdat u al eerder een gehandicaptenparkeerkaart heeft gehad? In dat geval kan de medewerker van het Sociaal Team, op basis van de informatie die hij/zij bezit, adviseren of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Als wij advies vragen en daarbij eerdere gegevens van u gebruiken dan hebben wij uw toestemming nodig. Als u akkoord gaat, dan mogen wij deze gegevens opnieuw gebruiken.

Hoe vraag ik de gehandicaptenparkeerkaart aan?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD

U komt aan het eind van het formulier automatisch in het betaalscherm terecht. U kunt daar direct via iDeal betalen.

Hoe kan ik een bestaande parkeerkaart verlengen ?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD
 

Zorg dat u uw huidige parkeerkaart bij de hand heeft.

U komt aan het eind van het formulier automatisch in het betaalscherm terecht. U kunt daar direct via iDeal betalen.

Hoe kan ik een aanvraag doen om het type parkeerkaart te wijzigen

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD

Zorg dat u uw huidige parkeerkaart bij de hand heeft.

Ophalen parkeerkaart

Maak een afspraak voor het ophalen van een gehandicaptenparkeerkaart. Het ophalen doet u bij de balie Burgerzaken.
Neem wel een geldig identiteitsbewijs mee om u te kunnen legitimeren.

Voor de behandeling van de aanvraag moet u betalen

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 90,00. De kosten voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn ook € 90,00 (tarief 2020). U betaalt deze kosten bij de aanvraag via iDeal.

De kosten moet u altijd betalen, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Ook kosten voor het wijzigen van het type kaart

Als u het type kaart wilt wijzigen wordt als het nodig is onderzoek gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gewisseld wordt van type B naar B+P. 
De kosten voor het wijzigen van het type kaart zijn € 90,00.
De kaart is vanaf de wijziging weer geldig voor 5 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Bent u de bestuurder?

Of u als bestuurder in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart is afhankelijk van de mate van uw handicap. 
Om dat te bepalen moet u (medisch) beoordeeld worden. Als u niet bekend bent bij het Sociaal Team dan wordt deze medische keuring uitgevoerd door adviesbureau Treve. Als u wel bekend bent bij het Sociaal Team dan wordt u (medisch) beoordeeld door een consulent. Bij twijfel wordt alsnog een medische beoordeling uitgevoerd door adviesbureau Treve. 

​Bij deze beoordeling wordt gekeken of u een loopstoornis heeft van langdurige aard en welke afstand u nog met loophulpmiddelen zelfstandig kunt overbruggen. Onder loophulpmiddelen worden o.a. verstaan: krukken, wandelstok, rollator en looprekje. Kunt u minder dan 100 meter zelfstandig lopen of bent u permanent rolstoel gebonden, dan komt u in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart, type B.

Maar als voorwaarde geldt ook dat u een geldig rijbewijs moet hebben.

Bent u passagier?
Voor een passagierskaart komt u in aanmerking als u voldoet aan de eisen voor een:

  • bestuurderskaart en
  • u als gehandicapte voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder.

Het gaat hier om de Europese gehandicaptenparkeerkaart, type P.

Wanneer deze hulp niet noodzakelijk is, komt u niet voor een passagierskaart in aanmerking.

Bent u bestuurder en passagier?

Voor een bestuurderskaart en passagierskaart komt u in aanmerking als u aan de voorwaarden voor een bestuurder voldoet.
En als gehandicapte voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van degene die met u meereist.

Instellingen
Voor het (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een WLZ-instelling bestaat de mogelijkheid een Europese gehandicaptenparkeerkaart af te geven. Op deze parkeerkaart wordt de achternaam van de directeur van de instelling vermeld en de naam van de instelling. Bent u een instelling en wilt u één of meerdere gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen neem dan contact op met het Sociaal Team.

 

 

Voor het ophalen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u een afspraak maken

Heeft u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart ingediend en heeft u bericht gekregen dat u de kaart kunt ophalen? Maak dan een afspraak. We helpen u dan op de afgesproken tijden.
Neem wel een geldig identiteitsbewijs mee om u te kunnen legitimeren.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team Oost Gelre (zie adres en de openingstijden van het Sociaal Team).