Cremeren

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig.

Er is geen vastgestelde termijn voor aangifte van overlijden, maar normaliter gebeurt dit binnen zes werkdagen na de dag van overlijden, in verband met de termijn waarbinnen iemand begraven of gecremeerd moet worden. In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven. Begraving of verbranding mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden.

Voor meer informatie over aangifte van een overlijden kijkt u bij ''overlijdensaangifte''.