Algemene begraafplaats

In de gemeente Oost Gelre is een algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen. Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wat u moet weten

Keuze van het graf

  • Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor een eigen graf (een graf met rechten) voor volwassenen en kinderen.
  • Een eigen graf (een graf met rechten) is een plek waarnaar u kunt terugkeren om de overledenen te gedenken. Zo'n graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en wanneer het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande of partner van de overledene in hetzelfde graf wordt begraven.

Voorwaarden voor grafbedekking

  • De aard en de situering van de grafbedekking mag geen belemmering zijn voor het onderhoud en het aanzien van de begraafplaats. Of voor het onderhoud en aanzien van de omliggende graven.
  • De grafbedekking mag maximaal 1.50 meter hoog zijn.
  • Over de manier van plaatsen van de grafbedekking moet u vooraf goedkeuring hebben van de beheerder van de begraafplaats.

Een adreswijziging doorgeven als u rechthebbende bent of nabestaande van een overleden rechthebbende

  • Dit kan per mail naar gemeente@oostgelre.nl met opgave van naam, adres, telefoonnummer en de gegevens van het graf en/of de overledenen die daarin begraven zijn. Er wordt dan contact met u opgenomen.
  • Het is voor een begraafplaatsadministratie lastig om het adressenbestand actueel te houden, omdat verhuizingen van rechthebbenden niet altijd aan ons door worden gegeven. Het is dan in veel gevallen niet mogelijk de rechthebbenden of diens nabestaanden te informeren over het graf, bijvoorbeeld als grafrechten vervallen en verlengd kunnen worden.

U kunt ook een vergunning aanvragen met het aanvraagformulier

Het volgende formulier moet u downloaden, printen, invullen en ondertekenen:

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Plaatsen van gedenktekens, zerken en kruizen€ 105

U betaalt per gedenkteken, zerk of kruis.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.