Bouwen en verbouwen, welstand

Als u wilt bouwen of verbouwen kan het zijn dat u rekening moet houden met bepaalde welstandseisen.
In de wet staat dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand. Welke eisen dit zijn, heeft de gemeente vastgesteld in het welstandsbeleid.
De gemeente controleert bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen of u aan de eisen voldoet. Dit is de welstandstoets.

Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen. Daarvoor geldt dus ook geen welstandstoets U kunt zich wel vrijblijvend laten inspireren door het welstandsbeleid. De gemeentelijke excessenregeling (zie het onderdeel Bijzonderheden) blijft wel altijd van toepassing.

Voor vergunningplichtige bouwwerken is de welstandstoets een onderdeel van de vergunningsprocedure. Daarbij is het doel u zoveel mogelijk vrijheid te geven uw bouwplannen uit te voeren en tegelijkertijd de omgeving haar eigen karakter te laten houden en, waar dat gewenst is, die te versterken. Het gaat dus om een goede balans tussen individueel en algemeen belang.

Om dat objectief te kunnen beoordelen is door de gemeente de Commissie ruimtelijke kwaliteit van het “Gelders Genootschap” ingeschakeld. Dit is een onafhankelijke deskundige commissie die de gemeente adviseert over omgevingsvergunningen en meldingen van zowel u, als particuliere bouwer, als een architect.

Meer informatie over vergunningsvrije en vergunningplichtige bouwwerken leest u bij Bouwregelgeving op de website van de Rijksoverheid.