Asbest

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. 

Wat u moet weten

  • Als u asbest gaat verwijderen moet u altijd een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen. Nadat u de sloopmelding heeft ingediend stuurt de Omgevingsdienst Achterhoek u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
  • Alleen in de volgende gevallen mag u als particulier het asbest zelf verwijderen: 
    • niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking of vloertegels (maximaal 35 m² per kadastraal perceel);
    • geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien!), die zonder te breken verwijderd kunnen worden. (maximaal 35 m² per kadastraal perceel).
  • In alle andere gevallen moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. Wanneer de asbest zich bevindt in bedrijfsgebouwen, neem dan contact op met de omgevingsdienst Achterhoek.
  • Voor vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Ook kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek.