Asbest

Asbest is een mineraal dat in een aantal gebieden in de wereld voorkomt. Het is opgebouwd uit fijne vezels. Door de grote slijtvastheid en onbrandbaarheid is asbest in het verleden gebruikt in huizen en gebouwen. Asbest veroorzaakt risico's voor mens en milieu. Het inademen van asbestvezels kan kanker veroorzaken. Sinds 1 juni 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Het kan nog steeds voorkomen in huizen en materialen die vóór 1994 zijn gebouwd.
Asbest is gevaarlijk. Daarom geldt: asbest? Altijd melden!

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Meer informatie over asbest leest u bij Asbest - Rijksoverheid.

Wat moet ik doen als ik asbest wil (laten) verwijderen?

U mag alleen asbest in kleine hoeveelheden zelf verwijderen. Anders moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen. Kijk bij Voorwaarden wat u zelf wel en niet mag doen.

Wanneer u asbest uit een bouwwerk wilt (laten) verwijderen, moet u een sloopmelding doen.
Meer informatie over de sloopmelding leest u bij Sloopmelding

Hoe doe ik een sloopmelding?

U kunt  een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online).
Een sloopmelding moet minimaal 4 weken voor aanvang van het slopen gedaan worden.
Als er asbest aanwezig is of er is een vermoeden van asbest (dit geldt voor alle bouwwerken van vóór 1994) dan moet een asbestinventarisatierapport bijgevoegd worden. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn of er asbest aanwezig is en om welk soort asbest het gaat. 
Uit de melding moet duidelijk blijken wat er gesloopt gaat worden. Als dit niet duidelijk in het asbestinventarisatierapport blijkt moet een slooptekening bijgevoegd worden. 
U moet de volgende gegevens aanleveren:

 • Het aanvraagformulier (dit wordt automatisch aangemaakt bij een digitale melding)
 • Een asbestinventarisatierapport (bij vermoeden van asbest)
 • Een slooptekening (om duidelijk aan te geven wat er precies gesloopt wordt)

 

Wat kost het?

De eigenaar van het asbest moet de verwijderingskosten betalen. De kosten van verwijdering door een deskundig asbestverwijderend bedrijf kunnen flink oplopen. Deze bedrijven moeten speciale voorzorgsmaatregelen nemen om mens en milieu te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van speciale pakken. De prijzen voor het verwijderen van asbest kunnen per bedrijf verschillen. Vraag daarom offertes aan bij meerdere bedrijven.

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Kosten voor een sloopmelding

Voor het doen van een sloopmelding worden geen kosten in rekening gebracht. 
Let er wel op dat een asbestinventarisatierapport kosten met zich meebrengt.

 

Asbest (laten) verwijderen; wanneer wel en wanneer niet?

De volgende aanwijzingen helpen te bepalen wanneer asbest kan blijven zitten en wanneer het beter is het asbest te verwijderen:

 • Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of beschadigd.
 • In sommige vinylvloertegels zit hechtgebonden asbest. Het asbest zit goed vast in de kunststof. Als de tegels normaal worden gebruikt, zullen er geen asbestvezels vrijkomen. Het is dan niet nodig om de tegels te verwijderen.
 • Bij materialen met losgebonden asbest kunnen asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Of maatregelen nodig zijn, hangt met name af van de vraag of het losgebonden asbest al dan niet is afgeschermd, en of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

Wanneer asbest in uw woning aanwezig is en u wilt weten of het nemen van maatregelen nodig is, kunt u het volgende doen:

 • Bewoners van huurwoningen kunnen contact opnemen met de verhuurder. Overleg met hem of maatregelen nodig zijn. Wanneer u niet tot overeenstemming met uw verhuurder komt, kunt u ook advies vragen aan de gemeente of de GGD. Tegen betaling kunt u ook een gespecialiseerd onderzoeksbureau inschakelen.
 • Bewoners van koopwoningen kunnen in principe zelf bepalen of zij asbest uit hun woning (laten) verwijderen. Neem bij twijfel contact op met gemeente of de GGD. U kunt ook tegen betaling een gespecialiseerd onderzoeksbureau inschakelen. Als er asbest in de woning zit, wordt u aangeraden dit te melden aan de koper. Doet u dat niet, dan kan het asbest in de woning worden gezien als een verborgen gebrek, met de kans dat de schade op u wordt verhaald.
 • Als de gemeente vindt dat de situatie onaanvaardbaar is, kan zij het nemen van maatregelen in het uiterste geval afdwingen. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat woningen geen gevaar voor uw veiligheid en gezondheid opleveren. 

Hoe ga ik om met verwijderd asbest?

In de meeste gevallen moet u het asbest laten verwijderen door een deskundig en erkend (gecertificeerd) asbestverwijderend bedrijf.
U moet dan wel de voorschriften die u van de gemeente ontvangt, naleven. Wanneer u het asbesthoudend materiaal volgens de voorschriften in de melding heeft verwijderd en verpakt, moet u het volgende doen:

 • Sla het afval op in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het afval in aanraking kunnen komen. Houd het afval gescheiden van uw andere afval en voer het zo spoedig mogelijk af volgens de voorschriften van de gemeente.
 • Als u als particulier het asbesthoudend afval bij een afvalbrengpunt wilt afgeven, moet u het afval in dubbel folie verpakken en aanleveren in handzame pakketten.

Bekijk de adresgegevens van een afvalbrengpunt.

Wat zijn de voorwaarden?

Alleen in de volgende gevallen mag u het asbest zelf verwijderen:

 • niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking (maximaal 35 m² per kadastraal perceel);
 • niet gelijmde asbest bevattende vloertegels (maximaal 35 m² per kadastraal perceel);
 • geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien!), die zonder te breken verwijderd kunnen worden. (maximaal 35 m² per kadastraal perceel).

Wanneer u van plan bent asbest uit een bouwwerk te (laten) verwijderen, moet u daarvoor altijd een Sloopmelding doen.

 

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Calamiteiten

Bij calamiteiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Achterhoek,  bereikbaar op 026-359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl