Plakken en graffiti

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Op deze pagina vindt u regels over plakken en graffiti.

Wat u moet weten

  • Het is verboden de weg of een gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
  • Het is verboden zonder vergunning op de weg of onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:
    • een aanplakbiljet, afbeelding of aanduiding aan te plakken of op andere wijze aan te brengen
    • met kalk, krijt, teer of kleur- of verfstof enig afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen
  • Vrije aanplak is mogelijk op de openbare aanplakborden in de gemeente Oost Gelre. Hierop mogen meningsuitingen en mededelingen worden aangeplakt. Het aanbrengen van handelsreclame op deze zuilen is verboden. Kijk voor meer informatie over vrije aanplak bij Reclame plaatsen - tijdelijk.
  • Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, plakmiddel, plakgereedschap, kalk, krijt, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap. Dit is niet van toepassing als deze materialen of gereedschappen niet zijn bestemd of gebruikt voor bovenstaande handelingen.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.