Ouderlijk gezag

Elke minderjarige (t/m 17 jaar) staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind.

Niet getrouwd of een geregistreerd partnerschap

  • Is uw kind geboren én erkend voor 1 januari 2023, dan kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen bij de rechtbankexterne-link-icoon.  Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.
  • Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Wel getrouwd of een geregistreerd partnerschap

  • Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gezamenlijk gezag 2 vrouwen 

  • Bent u vrouw en getrouwd met een vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap? En krijgt u of uw vrouw een kind? Dan krijgt u samen automatisch het ouderlijk gezag(externe link) als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.
  • Bent u een vrouw en samen met een vrouw, maar niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder uit wie het kind geboren is het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna het gezag samen met de biologische moeder aanvragen bij de rechtbankexterne-link-icoon.

Gezamenlijk gezag 2 mannen

  • Wilt u als 2 mannen het gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder) of de gezamenlijke voogdij (2 niet-ouders) over een kind, dan vraagt u dit aan via de familierechterexterne-link-icoon. U krijgt niet automatisch het gezamenlijk gezag. Ook niet als de partner van de vader het vaderschap verkrijgt door erkenning. 2 mannen die een kind adopteren, krijgen wel automatisch allebei het gezag.