Erkennen kind

Bent u niet getrouwd? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft een kind bij geboorte volgens de wet alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Maak dan een afspraak. Woont u in het buitenland neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

Wat u moet weten

 • U kunt een kind erkennen vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.
 • De moeder moet toestemming geven voor erkenning.
 • Bij erkenning van het eerste kind uit de relatie kunt u kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt. Volgende kinderen krijgen dan dezelfde achternaam. Bij deze naamskeuze moet ook de moeder aanwezig zijn.
 • Bij erkenning vóór de geboorte:
  • Is het wettelijk ouderschap meteen vastgelegd.
  • Komt de gekozen achternaam en de gegevens van de erkenner in de geboorteakte van het kind.
  • Heeft de erkenner vanaf de geboorte direct een familierechtelijke band met het kind.
 • Bij erkenning bij de geboorteaangifte:
  • Als de moeder aanwezig is bij de geboorteaangifte, kan zij toestemming geven voor erkenning en naamskeuze.
  • Als de moeder niet aanwezig is, geeft zij schriftelijk toestemming voor erkenning. Naamskeuze is dan niet mogelijk.
 • Erkenning na de geboorteaangifte:
  • Kan alleen als in de geboorteakte van het kind geen vader staat.
  • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijke toestemming geven.
  • Vanaf 12 jaar geeft ook het kind schriftelijke toestemming.

Hoe werkt het?

 • De erkenner maakt een afspraak en komt naar de gemeente of u komt samen met uw partner.
 • De moeder geeft toestemming met het Formulier toestemming moeder voor erkenning kind of ongeboren vrucht. Dit hoeft niet als u samen komt.
 • Bij het eerste kind kiest u of het kind de achternaam van de vader of moeder krijgt. De moeder moet dan bij de erkenning aanwezig zijn. Volgende kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam.
 • Als de moeder niet aanwezig is, krijgt het kind de achternaam van de moeder.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Neem contact op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.

Weet u niet of u een kind kunt erkennen? Neem contact op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.

Wat heeft u nodig?

 • Ingevuld Formulier toestemming moeder voor erkenning kind of ongeboren vrucht. Dit hoeft niet als u samen komt.
 • Geldig legitimatiebewijs van de erkenner.
 • Geldig legitimatiebewijs van de moeder.  

Wat u verder nog moet weten

Nationaliteit

 • Kinderen geboren uit een Nederlandse moeder krijgen bij geboorte de Nederlandse nationaliteit.
 • Kinderen geboren uit een niet-Nederlandse moeder krijgen bij geboorte meestal de nationaliteit van de moeder. Dit hangt af van de wetgeving in het land van herkomst van de moeder.
 • Als een Nederlandse man het kind van een niet-Nederlandse moeder voor de geboorte erkent, krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit.

Neem voor de geboorte contact op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.