Openingstijden horeca tijdens kerst en oud en nieuw

13 december 2023
Nieuws

Meld uw vrije openingstijden tijdens de kerstdagen en oud en nieuw op tijd bij ons aan

Tijdens de jaarwisseling (nacht van oud op nieuw) gelden voor elk horecabedrijf in onze gemeente vrije openingstijden. Bent u horecaondernemer en wilt u hiervan gebruikmaken? Dan moet u dit vooraf melden. Voor de kerstdagen (maandag 25 december en dinsdag 26 december) geldt de normale weekendregeling. Dus na 2.00 uur geen bezoekers, vanaf 3.00 uur tap dicht en 4.00 uur leeg). 

Vrije openingstijden oud en nieuw: melden uiterlijk maandag 18 december 2023

Wilt u gebruik maken van de vrije openingstijden tijdens oud en nieuw? Meld dat dan bij de afdeling Ruimte en Economie via (0544) 39 35 37 of a.boschker@oostgelre.nl. Zorg ervoor dat de melding uiterlijk op maandag 18 december 2023 binnen is. Daarna nemen wij verzoeken niet meer in behandeling en is openingstelling na de normale sluitingstijden niet mogelijk.

Voorschriften oud en nieuw

Voor horecaondernemers die hebben gemeld gebruik te willen maken van de vrije openingstijden, gelden de volgende voorschriften:

  • Zorg ervoor dat om 2.00 uur alle bezoekers binnen zijn.
  • Bezoekers mogen geen vuurwerk meenemen in uw horecagelegenheid.
  • Zorg voor een mogelijkheid waar bezoekers hun vuurwerk op veilige wijze kunnen deponeren.
  • Voorkom dat grote aantallen mensen tegelijkertijd uw horecagelegenheid verlaten. U bent ervoor verantwoordelijk dat bezoekers geleidelijk het horecabedrijf verlaten, tot het bezoekersaantal tot een minimum is gedaald.
  • Zie erop toe dat bezoekers die het horecabedrijf verlaten, geen overlast veroorzaken in de directe woonomgeving door bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk. Samenscholing op straat moet worden voorkomen.
  • Houd ramen en deuren gesloten om (muziek)overlast voor de omgeving te voorkomen.
  • Alle eventuele aanwijzingen en bevelen, gegeven door de politie, brandweer en/of gemeente in het belang van de openbare orde, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.