Ontheffing geluidsoverlast

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden. Hiervoor dient u een aanvraag in.

Wat u moet weten

  • Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld live muziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Maak dan gebruik van het speciale meldingsformulier.

  • Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. De voorschriften kunnen onder meer iets zeggen over: het maximale geluidsniveau, de situering van de geluidsbronnen, de frequentie en tijden van het gebruik.

  • U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier in pdf:

Wat u verder moet weten

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn. 

Vragen?

Neem dan contact met ons op.