Vestigingsmogelijkheden

Oost Gelre beschikt over diverse bedrijventerreinen

In Groenlo liggen de bedrijventerreinen Brandemate en Den Sliem. Beide terreinen liggen aan de Twenteroute (N18). Lichtenvoorde beschikt over de bedrijventerreinen De Kamp en De Kamp Zuid. Deze bevinden zich langs de Twenteroute (N18) en de Hamelandroute (N313).

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg

Ook aan de N18 ligt het Regionale Bedrijvenpark Laarberg. Het park biedt kavels in allerlei formaten en veel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien (tot en met milieucategorie 5.1). Bijvoorbeeld op het gebied van maak- en food-agro bedrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Bedrijvenpark Laarberg Joost Okkema, tel. (0544) 76 00 00 of kijk op www.laarberg.nl.

Bedrijventerrein Lindebrook

In Lichtenvoorde zijn nog kavels beschikbaar op bedrijventerrein Lindebrook. Dit bedrijventerrein is uitermate geschikt voor relatief kleinschalige bedrijven uit de lichte en middelzware bedrijvencategorieën.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul ten Holder, tel. (0544) 39 35 35 of download hier de overzichtskaart (Kaveloverzicht Lindebrook (pdf). Kijk ook op onze website bouweninoostgelre.nl.

Detailhandel

De kernen in Oost Gelre bieden volop kansen voor ondernemers om zich te vestigen. Dit geldt zowel voor huisvesting in bestaande panden als voor nieuwbouw.
Lichtenvoorde heeft een aantrekkelijk winkelcentrum met een goede combinatie van detailhandel en horeca. Onder invloed van het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur krijgt het centrum een flinke boost door de uitvoering van diverse projecten in en rond het centrum.

In Groenlo is de visie over het kernwinkelgebied opgenomen in het Programma Stad Groenlo. Deze visie vormt de basis voor het al dan niet toestaan van winkelvestigingen.
Meer informatie over het Programma Stad Groenlo vindt u hier: www.oostgelre.nl/programma-stad-groenlo.

Voor meer informatie over vestigingsmogelijkheden of verplaatsing kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris Paul ten Holder, tel. (0544) 39 35 35.