Ondernemen - contact

Economie

De gemeente Oost Gelre vindt een goed ondernemersklimaat in de gemeente en in de regio belangrijk. Een sterke economie is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een gezonde gemeente. En daarbij is ‘werk’ een van de voornaamste pijlers.                           

De gemeentelijke rol daarbij is:

  • het nemen van verantwoordelijkheid voor het algemene vestigingsklimaat;
  • het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap;
  • het bijdragen aan netwerken en verbindingen in de regio;
  • het bijdragen aan de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het zorgen voor goede woonvoorzieningen en geschikte werklocaties.

Contact

Om bedrijven te helpen bij het vinden van de juiste weg binnen de gemeente kunt u terecht bij Paul ten Holder. Hij is het aanspreekpunt voor ondernemers en vormt de spil tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

Paul ten Holder: bereikbaar op (0544) 39 34 93 of p.tenholder@oostgelre.nl

ROZ - advies en financiering voor ondernemers

Logo ROZROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen, is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. ROZ werkt ook voor en in opdracht van de gemeente Oost Gelre.

Iedereen die een bedrijf heeft kan bij het ROZ terecht voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering (Bbz) en schuldhulpverlening. Zowel ondernemers als starters uit Oost Gelre kunnen gebruik maken van de veelal kosteloze dienstverlening van ROZ.

Meer informatie: www.rozgroep.nl

Financiering (Bbz) voor ondernemers in problemen

Ondernemers uit Oost Gelre in (tijdelijke) financiële problemen kunnen bij ROZ terecht. ROZ voert het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uit voor Oost Gelre. Deze regeling biedt financiële mogelijkheden voor ondernemers in problemen. De regeling kent ook mogelijkheden voor oudere ondernemers, ondernemers die stoppen met het bedrijf en starters vanuit een uitkering.

Contact met ROZ: (074) 241 5100, info@rozgroep.nl, www.rozgroep.nl

 

Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP)

Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) is een samenwerkingsverband van UWV, Laborijn, Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en de gemeenten Bronckhorst en Montferland.

Aanspreekpunt voor werkgevers

Voor werkgevers in de regio Achterhoek is WSP het centrale aanspreekpunt als het gaat om aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, advies over subsidies en informatie over de regionale arbeidsmarkt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wspachterhoek.nl of bel met WSP via telefoonnummer: 088 – 36 50 400.

Logo Werkgevers Servicepunt Achterhoek