Nieuws

Van

Tot en met

Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde

Op een mooie woonplek voor jong en oud, midden in het centrum van Lichtenvoorde, worden 25 woningen gebouwd. Op de huidige locatie staan momenteel nog 5 panden die na de sloop in januari 2022 worden vervangen door 25 nieuwe woningen. De inschatting is dat de bouw in april of mei 2022 start. De oplevering is naar schatting eind 2022.

Samenwerking Stadskamer en Vincentiushuis werpt prachtige vruchten af

Aan de Ruurloseweg 13b staat een schitterend pand waarop in grote gele letters Vincentiushuis staat. Buiten wappert de roze vlag van De Stadskamer. Binnen is het huiselijk ingericht met voor beide een afdeling die middels een schuifdeur naar behoefte open en dicht gedaan kan worden. Vanaf juli zijn beide organisaties verhuisd naar deze locatie en zitten ze in deze speciaal voor hen verbouwde garage.

Subsidie voor het levensloopbestendig maken van woningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen. Er is voor 2022 wederom subsidie beschikbaar voor het opplussen van uw eigen woning of huurwoning. De subsidie bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 750.

Meld vermoedens van zorgfraude

Als gemeente Oost Gelre geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt. Of de kwaliteit van de hulp is onvoldoende. Denk aan een zorgverlener die minder vaak komt dan is afgesproken.

Geslaagde Boomfeestdag 2021

Op woensdag 10 november werd de nationale Boomfeestdag georganiseerd. In Oost Gelre zijn op 2 plantlocaties bomen en struiken geplant. Leerlingen van het Bariet uit Lichtenvoorde en De Hoeksteen uit Groenlo hielpen wethouder Karel Bonsen bij Ekoboerderij Arink in Lievelde. Op de Hartreize in Groenlo staken leerlingen van de Ni-je Veste samen met wethouder Marieke Frank de handen uit de mouwen.

1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid

College ondersteunt diverse evenementen en initiatieven extra

Het college heeft besloten om een aantal evenementen en initiatieven in Oost Gelre extra financieel te steunen. Door het voortduren van de coronapandemie is er een grote druk op onder andere organisatoren van evenementen komen te liggen. Ook de culturele en horecasector heeft het zwaar. Vanuit deze sector werden evenementen eerder ook ondersteund en dat is nu weggevallen.

Besmettingen moeten omlaag; samen opnieuw de schouders eronder

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, zijn er aanvullende maatregelen genomen.

Programmabegroting 2022 vastgesteld

Vorige week, op 9 november, heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenramingen 2023-2025 vastgesteld. Het college van B&W licht op deze pagina’s een aantal onderwerpen nader toe.

Gemeenteraad besluit over renovatie zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

Op 9 november heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel voor het verlengen van de exploitatieovereenkomst en renovatie van zwembad Meekenesch. De exploitatie van het zwembad doet de Stichting Exploitatie Meekenesch (SEM) op een voortreffelijke manier. De huidige exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. Het bestuur van de stichting wil heel graag de exploitatie van het zwembad voortzetten.