Nieuws

Van

Tot en met

Tijdelijke parkeerplaats op vrijgekomen plek bibliotheek Dijkstraat

Wie het winkelcentrum van Lichtenvoorde onlangs heeft bezocht is het niet ontgaan. De bibliotheek Oost-Achterhoek heeft haar intrek genomen in het prachtige nieuwe pand aan De Leest. De oude bibliotheek is nu gesloopt. We informeren u graag wat er de komende periode gaat gebeuren in het gebied rondom de gesloopte bibliotheek, alwaar een activiteitenplein is gepland.

Nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda Oost Gelre

Het college heeft in oktober ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda voor Oost Gelre. De huidige beleidsnota toerisme is uit 2014 en is aan vervanging toe. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de gemeente die aanleiding geven voor dit nieuwe beleid. Hiermee kan Oost Gelre goed voorbereid de volgende fase in. Niet alleen zijn in dit beleid de uitgangspunten vastgelegd, er is ook een uitvoeringsagenda, waarin acties zijn opgenomen.

Onderzoek naar welzijnssubsidies

Ieder jaar verstrekt de gemeente welzijnssubsidies aan organisaties. Op dit moment voeren we een onderzoek uit naar het beleid welzijnssubsidies. Hiervoor nemen we contact op met sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties.

Terugblik ‘Week tegen Ondermijning’, 11 t/m 17 oktober

Van 11 tot en met 17 oktober 2021 is de jaarlijkse Week van de Veiligheid georganiseerd voor de hele regio Noord- en Oost-Gelderland. Gemeenten en veiligheidspartners in de regio spannen zich in deze week extra in om de veiligheid te vergroten. Ook in onze gemeente zijn er allerlei activiteiten georganiseerd om Oost Gelre leefbaar en veilig te houden. Er waren activiteiten gericht op voorlichting en diverse acties gericht op het aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit.

Inloopmoment Hartreize Groenlo t.b.v. boomplantdag

Een aantal inwoners van de Hartreize en De Kunne in Groenlo zijn een burgerinitiatief gestart om de biodiversiteit in hun leefomgeving te versterken. Op zaterdag 30 oktober wordt er ter informatie voor alle inwoners op de Hartreize/De Kunne een inloopmoment georganiseerd. Daarbij zijn de gemeente, de betrokken inwoners en mede-initiatiefnemer Groenkracht Groenlo aanwezig.

Alleen blad in bladkorven

Het is herfst en het blad valt van de bomen. Op zo’n 45 locaties in onze gemeente zijn daarom grote bladkorven geplaatst. Deze zijn alleen bedoeld voor blad. Helaas hebben we in de eerste weken al herhaalde malen geconstateerd dat er ook takken of ander groen- en snoeiafval in de bladkorven wordt gegooid. Dat is niet de bedoeling. We kunnen er dan namelijk geen bokashi van maken.

Boa’s Oost Gelre gaan werken met camera

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente houden toezicht op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Als de leefbaarheid verstoord wordt door bijvoorbeeld overlast, gaan de Boa’s er vaak als eersten op af. Jammer genoeg is het zo dat Boa’s in Oost Gelre steeds vaker te maken hebben met verbaal geweld en agressie. Hierdoor voelen zij zich niet altijd even veilig. Om die reden gaan ze voor hun veiligheid werken met een camera die aan hun uniform is vastgemaakt, een zogeheten bodycam.

Subsidie opplussen woningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen.

‘Dansen als toen’ voor mensen met dementie en hun naasten

De gemeente Oost Gelre is een dementievriendelijke gemeente. In 2019 zijn we gestart met het project ‘Dansen als toen’. Vanwege corona zijn we noodgedwongen gestopt, maar we willen in november weer starten. We organiseren dan eens per maand bij Den Diek in Lichtenvoorde een gezellige dansochtend voor mensen met dementie en hun naasten.

Grote storing openbare verlichting Lichtenvoorde

Er is een grote storing aan de openbare verlichting in de Broekboomstraat, Op den Akker, Oude Aaltenseweg en omgeving in Lichtenvoorde. Dit is bekend bij Liander. Zij gaan dit herstellen. De verwachte hersteldatum is 28 oktober. U hoeft hier geen melding meer van te maken.