Nieuws

Van

Tot en met

April, maand ‘Senioren en Veiligheid’

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Telefonische afspraak maken kan tot zaterdag 10 april, 15.00 uur

In Oost Gelre wordt 2 x per jaar klein chemisch afval (kca) op afroep ingezameld. U kunt dan gratis uw kca in een

Brandweer Groenlo zoekt collega’s (m/v)!

Inwoners van Groenlo, maar ook mensen (m/v) die overdag in Groenlo werken; dat is de groep waar brandweer Groenlo naar op zoek is. Benieuwd of werken bij de brandweer ook wat voor jou is? Op donderdagavond 15 april om 20.00 uur organiseert het korps een online informatiebijeenkomst.

Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij mantelzorg stopt 1 oktober

VIT-hulp bij mantelzorg heeft aangegeven op 1 oktober haar werkzaamheden te beëindigen. VIT verzorgt voor de gemeente Oost Gelre de mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers kunnen nog tot 1 oktober bij VIT terecht. De gemeente gaat in gesprek met VIT over de manier waarop de ondersteuning na 1 oktober vorm krijgt.

Monitoring RPW geeft geen aanleiding afspraken te herzien

In juni 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten Gelderland ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). In het RPW dat in afstemming met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA) is opgesteld, zijn ook afspraken vastgelegd over het monitoren van de vraag- en aanbodsituatie van bedrijventerreinen in onze regio. Uit de 2-jaarlijkse monitor die onlangs voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 is afgerond blijkt dat de uitvoering van het RPW geen aanleiding vormt de gemaakte afspraken te herzien.

Online ouderavonden over jongeren en digitale verleidingen & alcohol en drugs

Altijd maar online willen zijn; Instagram, Snapchat, YouTube, gamen... Je komt het misschien tegen in de opvoeding van je kind(eren) en maakt je er wellicht zorgen over. De middelbare schooltijd is een periode waarin ook op dat vlak grenzen worden opgezocht. Dit kan lastig zijn. Maar je hebt als ouder veel invloed op het gedag van je kind, meer dan je waarschijnlijk denkt.

Stickers op containers voor betere zichtbaarheid in buitengebied

In november 2019 heeft het hele buitengebied reflecterende stickers voor op de afvalcontainers ontvangen. Hierdoor zijn de containers, als ze aan de weg staan, beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Ook adressen binnen de bebouwde kom, waar ook de zichtbaarheid van de containers en daardoor de veiligheid in het geding was, hebben stickers ontvangen.

Achterhoekse Zonactie

Agem voert namens negen Achterhoekse gemeenten het Energieloket uit. Ze zijn het aanspreekpunt in de Achterhoek, waar je met al je vragen over energiebesparing terecht kunt voor een eerlijk en onafhankelijk advies. Agem Energieloket heeft nu een collectieve inkoopactie om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.

Een bouwstop, wat houdt dat in?

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Op grond van artikel 5.17 van de Wabo kan een toezichthouder een bouwstop opleggen. Daarmee leggen we illegale bouw- of sloopwerkzaamheden stil.