Nieuws

Van

Tot en met

Hoge gasprijs? Verduurzaam je woning!

Veel Nederlanders gaan de komende tijd merken dat de energierekening stijgt. Hoeveel méér je gaat betalen hangt af van je energieverbruik en je energiecontract. Je kunt onaangename verrassingen voorkomen door in je contract na te kijken of je binnenkort tariefswijzigingen kunt verwachten. Eventueel kun je overstappen naar een andere energieleverancier. En zorgen dat je minder energie verbruikt kan ook helpen.

Update Integraal Verkeersprogramma Oost Gelre 2014-2024

Het college heeft 19 oktober ingestemd met het voorleggen aan de raad van aanpassingen aan het gemeentelijke Verkeersprogramma 2014-2024. De aanpassingen zijn:

  • 30 km/uur binnen de bebouwde kom
  • Verbod op doorgaand vrachtverkeer
  • Extra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde

Trek aan de bel als je hulp nodig hebt

Veel mensen weten niet dat de gemeente kan helpen als je in de schulden zit, of dreigt te raken. Cliëntondersteuner Fleur Schuurman werkt bij het Sociaal Team. Zij gaat regelmatig op bezoek bij mensen die in de schulden dreigen te raken om ze op weg te helpen. Zo ook bij Anne* uit Groenlo.

Vacature Cliëntenraad Participatiewet SDOA

De cliëntenraad (CR) SDOA heeft op dit moment een vacature. Cliënten uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen solliciteren. De CR behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De CR is onafhankelijk en valt niet onder de SDOA

Pleegoudercafé voor (aanstaande) pleegouders

Van 3 t/m 10 november is het de Week van de Pleegzorg. Ben jij pleegouder of wil je misschien pleegouder worden? Dan is het pleegoudercafé dé plek om andere pleegouders te ontmoeten. Het is een initiatief van het Platform Pleegouders Achterhoek (PPA), een onafhankelijke contactgroep voor pleegouders van alle organisaties.

Rookvrije omgeving om Hamalandhal

De Hamalandhal in Lichtenvoorde heeft een rookvrije omgeving. Dit is nu ook duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van het gebouw. Door het plaatsen van 2 portaalborden bij beide ingangen en het aanbrengen van markering (blauwe lijn).

Herinrichting Bentinckstraat e.o. van start

Afgelopen maandag 25 oktober verrichtte wethouder Bart Porskamp de openingshandeling voor de start van de herinrichting Bentinckstraat e.o. te Lichtenvoorde. Ook is de handtekening onder de aannemingsovereenkomst met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gezet. Hiermee is het startschot gegeven voor het herinrichten van ongeveer 1,3 km. aan wegen in de muziekbuurt.

Gemeenten in de Achterhoek investeren 20 miljoen in klimaatmaatregelen

De drie afgelopen extreem droge jaren en de watersnood in Limburg afgelopen zomer laten zien dat het klimaat snel verandert en het weer steeds extremer wordt. En al slagen we erin om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de opwarming van de aarde zal nog tientallen jaren doorgaan. Perioden van droogte gaan langer duren, de temperatuur tijdens hittegolven wordt nog hoger en hevige buien komen vaker voor. De gemeenten in de Achterhoek gaan de komende vijf jaar 20 miljoen investeren om beter voorbereid te zijn op deze veranderingen. Het Rijk betaalt voor één derde mee.

Omgevingsvergunning Vitelco/HPT verleend

Op 12 oktober heeft het college de definitieve omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor Vitelco/HPT vastgesteld. Diverse omwonenden hebben zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning. De behandeling van de zienswijzen is verwerkt in de definitieve omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning vervangt alle hiervoor verleende vergunningen.

Negen sociale huurwoningen Van Ostadestraat in Lichtenvoorde

Op de plek van de voormalige Hamalandschool in Lichtenvoorde aan de Van Ostadestraat komen in het nieuwe jaar 9 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Samen met ProWonen hebben we gekeken welke locaties in aanmerking komen voor huurwoningen.