Nieuws

Van

Tot en met

Oost Gelre stelt steunpakket voor ondernemers en verenigingen vast

Het college van B&W voert een aantal steunmaatregelen door voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Meest in het oog springend zijn volgens wethouder Karel Bonsen de kwijtschelding van de OZB voor met name horecabedrijven. Daarnaast de oprichting van een steunfonds voor maatschappelijke organisaties en verenigingen en de toekenning van € 500,- voor alle verenigingen om in te zetten voor hun vrijwilligers. “De aanhoudende crisis maakt de impact alleen maar groter en we moeten elkaar door deze periode heen helpen.”

Samen op weg naar een Regenbooggemeente

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gezien voelt, ongeacht je (seksuele) geaardheid. Dat lijkt heel normaal, maar helaas is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Daarom is samen met inwoners en organisaties op Paarse vrijdag, 11 december, een aftrap gegeven om een echte Regenbooggemeente te worden.

Proefopstelling waterberging in Bentinckstraat

In de tweede helft van 2021 willen we starten met de reconstructie van een gedeelte van de Bentinckstraat, Van Raesfeltstraat, Van Reedestraat en Middachtenstraat in Lichtenvoorde. Daarbij houden we rekening met klimaatverandering. Als proef brengen we deze week een waterberging aan onder een stuk wegdek in de Bentinckstraat.

Fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker’

Goede fietsverlichting is erg belangrijk. Voor de veiligheid van jezelf én andere weggebruikers. Op dit moment loopt de landelijke campagne ‘AAN in het donker’. Heb jij je verlichting op orde?

Feestdagen van NIX

Kerst en Oud & Nieuw komen eraan. Veel volwassenen drinken dan alcohol. Ook kinderen krijgen dan soms de kans om een glaasje te drinken. Vooral voor kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te drinken. Hoe ga je daar als ouder tijdens de feestdagen mee om?

Extra inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind gemeente Aalten

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, heeft de gemeente Aalten het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Vanaf 30 september heeft gedurende 6 weken het ontwerp Uitnodigingskader ter inzage gelegen en kon iedereen een inspraakreactie indienen.

Opfriscursus voor 65+ deelnemers in het verkeer

Al van jongs af aan neemt u deel aan het verkeer. U hebt intussen al heel wat kilometers afgelegd; te voet, op de fiets en met de auto. Maar wanneer hebt u voor het laatst verdiept in de verkeersregels? Voor veel mensen is dat al lang geleden. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de provincie Gelderland en ROV Oost-Nederland een campagne opgestart om uw verkeerskennis op te frissen.

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen.

College betuigt spijt voor timing rond toekenning financiële waardering medewerkers Oost Gelre

Het college van B&W van Oost Gelre betuigt spijt voor de timing waarmee ze het besluit tot toekenning van een financiële waardering voor de medewerkers bekend maakte. De bekendmaking leidde tot forse kritiek vanuit de samenleving. Kritiek die het college zich volgens wethouder Karel Bonsen aantrekt: “We staan nog steeds achter het besluit van die waardering. Maar we hebben onvoldoende stil gestaan bij het effect van deze mededeling op dit moment en daarvoor betuigen we oprecht spijt.”