Nieuws

Van

Tot en met

Tender Lokaal voor verlof - Vooraankondiging

De gemeente Oost Gelre heeft enkele jaren geleden het terrein van voormalige slachterij Vion aangekocht. Alle aanwezige fabrieksgebouwen zijn gesloopt, met uitzondering van het portiersgebouw. Dit gebouw, beter bekend als café Arink, is vanwege zijn bijzondere waarden bewaard gebleven.

Aangifte huwelijk / partnerschap / geboorte nu digitaal mogelijk

Hebt u trouwplannen of wilt u een geregistreerd partnerschap? Of is uw kindje thuis geboren? Vanaf nu hoeft u niet meer naar het gemeentehuis om dat te melden. U kunt uw voornemen tot huwelijk of geregistreerd partnerschap volledig digitaal melden. Dat geldt ook voor de geboorte van uw kind.

Nieuwe noodverordening VNOG per 15 juni en veelgestelde vragen

Op vrijdag 12 juni heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Ton Heerts, een nieuwe noodverordening ondertekend. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

Blauwalg vijver Buitenschans / Bevrijdingslaan in Groenlo

In de vijver aan de Buitenschans / Bevrijdingslaan in Groenlo is blauwalg geconstateerd. Waterschap Rijn en IJssel adviseert om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het waterschap blijft het in de gaten houden en plaatst waarschuwingsborden. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

Herinrichting wegen rond toekomstig IEKC

Op de locatie van de voormalige St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde wordt op dit moment het nieuwe Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) gebouwd. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de fundering van het nieuwe gebouw zit er in. Als alles voorspoedig verloopt wordt de nieuwbouw in juni 2021 opgeleverd en wordt het IEKC na de zomervakantie 2021 in gebruik genomen.

College stemt in met verduurzamen stadhuis Groenlo en Frans Halsstraat 35 in Lichtenvoorde

In juli 2019 heeft de gemeenteraad het Energiebeleid Gemeentelijk Vastgoed vastgesteld. In dit besluit is onder andere het verduurzamen van gemeentelijke vastgoed opgenomen. De gemeente is van plan elk jaar 2 gebouwen te verduurzamen. Voor dit jaar zijn verduurzamingsmaatregelen uitgewerkt voor het stadhuis in Groenlo en de Frans Halsstraat 35 (Lokalen) in Lichtenvoorde. Het voorstel voor deze locaties wordt op 7 juli 2020 aan de raad voorgelegd.

Fusieschool De Leeuw naar locatie Het Hof

Op 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de samenvoeging van de basisscholen Het Hof en De Regenboog. De scholen gaan samen verder onder de naam De Leeuw. Momenteel krijgen leerlingen nog les op beide locaties in Lichtenvoorde. Dit verandert in het nieuwe schooljaar. Het schoolbestuur heeft namelijk besloten per september naar de locatie Het Hof te gaan. De locatie van de voormalige basisschool De Regenboog komt daardoor per september vrij.

Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). “De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek”, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.” 

Start natuurherstel Korenburgerveen

Half juni 2020 start Natuurmonumenten met de uitvoering van natuurherstel van het natuurgebied het Korenburgerveen, dat ligt in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre. Het Korenburgerveen maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het bijzondere, levend hoogveen is erg zeldzaam in Nederland en herbergt zeer karakteristieke aan hoogveen gebonden zeldzame planten- en diersoorten.

Woensdag 17 juni: Informatieavond cursus ‘moestuin’

Bij een gezonde leefstijl gaat het niet alleen om sporten en bewegen. Ook gezonde voeding, met veel verse groente en voldoende fruit is belangrijk. En: verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond, maar het smaakt ook erg lekker! Daarom organiseert Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin, eigen voorraad’ in samenwerking met de gemeente een cursus over het verbouwen van je eigen groente én over het inmaken en bewaren daarvan.