Nieuws

Van

Tot en met

Gemeente Oost Gelre maakt vanwege verspreiding coronavirus noodopvang voor kinderen beschikbaar

In Oost Gelre kunnen ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun kinderopvang en opvang op school. Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-b.... Alle overige ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Vragen over een ter inzage liggend plan? Bel of mail

Er liggen diverse ruimtelijke plannen ter inzage. Normaal kunt u zich voor een toelichting melden bij de balie. Maar vanwege het coronavirus werken veel medewerkers thuis, en is een mondelinge toelichting (face to face) niet mogelijk. Vragen kunt u wel telefonisch stellen via (0544) 39 47 53. Of stuur een mail naar RO@oostgelre.nl.

Inloop Vitelco/HPT van 25 maart gaat niet door

Het college van B&W heeft het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur Vitelco/HPT vastgesteld. Voor vragen of meer informatie hadden we een inloopbijeenkomst gepland op woensdag 25 maart. Deze inloop vervalt vanwege het coronavirus.

Onze gemeentelijke dienstverlening gaat door

Is het gemeentehuis open? Dit is een veel gestelde vraag op dit moment. Onze dienstverlening gaat zeker door. Het gemeentehuis blijft geopend tijdens reguliere openingstijden. Maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We werken met minimale bezetting op het gemeentehuis; veel medewerkers werken vanuit huis. En bijeenkomsten/afspraken gaan niet door evenmin als inloop- en infobijeenkomsten.

Even geen bijeenkomsten met ouderen – voorkomen besmettingen

Ouderen zijn een extra kwetsbare doelgroep als het om het coronavirus gaat. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Het is daarom beter om alle bijeenkomsten/activiteiten met ouderen voorlopig niet door te laten gaan. Denk daarbij aan de ouderensoos, koffie- en thee-uurtje voor ouderen, informatie- of inloopbijeenkomsten. Zo houd je het risico op besmetting zo klein mogelijk.

Gemeenteraadsvergadering 17 maart en commissievergadering 31 maart gaan niet door

Vanwege het coronavirus heeft het presidium van de gemeente Oost Gelre besloten dat de openbare raadsvergadering van vanavond (17 maart) niet doorgaat. We nemen hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht. Daarnaast staan er geen zwaarwegende onderwerpen op de agenda van vanavond. Ook de raadscommissie van dinsdag 31 maart gaat niet door.

VNOG komt met nieuwe noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

Ondersteuning voor mantelzorgers gaat zoveel mogelijk door!

Alle geplande bijeenkomsten door VIT-hulp bij mantelzorg voor mantelzorgers en vrijwilligers vervallen tot en met 10 april. Indien mogelijk vinden deze bijeenkomsten op een later tijdstip alsnog plaats. Ook de inloopspreekuren op locatie komen te vervallen. Dit alles om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. VIT-hulp bij mantelzorg volgt hierbij de voorschriften vanuit de overheid en richtlijnen van het RIVM.