Nieuws

Van

Tot en met

Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij mantelzorg stopt 1 oktober

VIT-hulp bij mantelzorg heeft aangegeven op 1 oktober haar werkzaamheden te beëindigen. VIT verzorgt voor de gemeente Oost Gelre de mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers kunnen nog tot 1 oktober bij VIT terecht. De gemeente gaat in gesprek met VIT over de manier waarop de ondersteuning na 1 oktober vorm krijgt.

Monitoring RPW geeft geen aanleiding afspraken te herzien

In juni 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten Gelderland ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). In het RPW dat in afstemming met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA) is opgesteld, zijn ook afspraken vastgelegd over het monitoren van de vraag- en aanbodsituatie van bedrijventerreinen in onze regio. Uit de 2-jaarlijkse monitor die onlangs voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 is afgerond blijkt dat de uitvoering van het RPW geen aanleiding vormt de gemaakte afspraken te herzien.

Online ouderavonden over jongeren en digitale verleidingen & alcohol en drugs

Altijd maar online willen zijn; Instagram, Snapchat, YouTube, gamen... Je komt het misschien tegen in de opvoeding van je kind(eren) en maakt je er wellicht zorgen over. De middelbare schooltijd is een periode waarin ook op dat vlak grenzen worden opgezocht. Dit kan lastig zijn. Maar je hebt als ouder veel invloed op het gedag van je kind, meer dan je waarschijnlijk denkt.

Stickers op containers voor betere zichtbaarheid in buitengebied

In november 2019 heeft het hele buitengebied reflecterende stickers voor op de afvalcontainers ontvangen. Hierdoor zijn de containers, als ze aan de weg staan, beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Ook adressen binnen de bebouwde kom, waar ook de zichtbaarheid van de containers en daardoor de veiligheid in het geding was, hebben stickers ontvangen.

Een bouwstop, wat houdt dat in?

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Op grond van artikel 5.17 van de Wabo kan een toezichthouder een bouwstop opleggen. Daarmee leggen we illegale bouw- of sloopwerkzaamheden stil.

Vaccinatieprogramma centraal in perspectief op betere tijden

We hadden vorige week allemaal gehoopt op beter nieuws van het kabinet. Maar de realiteit is dat de besmettingen toenemen en het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd tot en met 20 april. Eén maatregel wordt iets aangepast: de avondklok gaat nu een uur later in; om 22.00 uur.

Achterhoekse Zonactie

Agem voert namens negen Achterhoekse gemeenten het Energieloket uit. Ze zijn het aanspreekpunt in de Achterhoek, waar je met al je vragen over energiebesparing terecht kunt voor een eerlijk en onafhankelijk advies. Agem Energieloket heeft nu een collectieve inkoopactie om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.

1, 8 en 15 april: Mini-cursus 'Omgaan met de Duitse gast'

Ter voorbereiding op het nieuwe toeristische seizoen biedt de Grenzhoppers Business School een gratis minicursus aan voor de ondernemers in Oost Gelre. De mini-cursus ‘Omgaan met de Duitse gast’ vindt online plaats op 1 april, 8 april en 15 april van 10.00 tot 11.30 uur. De 3 data vormen samen de mini-cursus. Je kunt een dag missen, maar aangeraden worden om er alle dagen bij te zijn.

ROVA helpt gemeenten Oost Gelre en Winterswijk bladafval circulair toe te passen dankzij bokashi 

Op maandagmiddag 22 maart maakten wethouders Tineke Zomer uit Winterswijk en Bart Porskamp uit Oost Gelre de kringloop van blad in beide gemeenten compleet. Dat deden zij door lokaal geproduceerde bokashi in gemeentelijke plantsoenen uit te strooien. Bokashi is een bodemverbeteraar gemaakt van bladafval. Het blad is afkomstig van de bomen uit de gemeenten en werd afgelopen winter gefermenteerd. Het eindresultaat, bokashi, werd door wethouder Tineke Zomer uitgestrooid in het plantsoen aan de Grevenkamp in Meddo. Daarna onthulde ze een informatiebord over bokashi. Wethouder Bart Porskamp deed datzelfde aan de Thorbeckestraat in Groenlo. Daarmee maakten zij de kringloop van overtollig bladafval circulair.