Nieuws

Van

Tot en met

Een sluitende begroting

Deze week heeft het college een besluit genomen op de begroting. Op 5 en 6 november legt het college een sluitende begroting voor aan de raad. “Het was een forse opgave, maar het gat van ruim 3 miljoen euro is gedicht”, aldus wethouder Karel Bonsen.

Bladafval: extra veegrondes

Het is weer herfst; de bladeren vallen van de bomen. Om de overlast van gemeentelijke bomen zoveel mogelijk te beperken beginnen we op 9 oktober met de wekelijkse extra veegrondes.

Wijkgebouw De Schoppe afgekoppeld van het riool

De afgelopen 3 jaar heeft Wijkvereniging ’t Hooiland samen met de gemeente het terrein rondom wijkgebouw De Schoppe ontworpen en aangelegd. De ontmoetingstuin is vorig jaar geopend. Verder zorgt de moestuin voor veel groenten in de wijk en ook het volleybalveld wordt goed gebruikt. Afgelopen vrijdag was het tijd om het wijkgebouw af te koppelen van het riool.

Formulierenbrigade nu ook 2 donderdagavonden per maand in gemeentehuis

Vanaf 3 oktober draait de Formulierenbrigade ook 2 donderdagavonden per maand in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Zo kunnen ook mensen die overdag moeten werken, met hun vragen en formulieren naar de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is er op elke 1e en 3e donderdagavond van de maand, van 17.00 tot 19.00 uur.

Maand van de opvoeding

Oktober is de Maand van de Opvoeding. U kunt deze maand meedoen aan allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. De wethouders Jeugd van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk geven u agendatips!

Ontwerp plussenbeleid draagt bij aan verduurzaming van niet-grondgebonden veehouderijen in Oost Gelre

De gemeente heeft een plussenbeleid opgesteld. Hierin staan regels over de tegenprestatie die niet-grondgebonden veehouderijen moeten leveren als zij willen uitbreiden. Het is de bedoeling dat het plussenbeleid een duurzame ontwikkeling bevordert van niet-grondgebonden veehouderijen. Het gaat daarbij om uitbreidingen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Door nieuwe regels van de provincie is een uitbreiding zonder gemeentelijk plussenbeleid niet mogelijk.