Nieuws

Van

Tot en met

Collectieve zorgverzekering via de gemeente vervalt

Een van de besluiten van de gemeenteraad vorige week is dat de collectieve zorgverzekering via de gemeente vervalt. Inwoners die dit jaar collectief via de gemeente bij Menzis verzekerd waren, ontvangen hierover een brief.

Grootschalige opwekking energie op agenda raad

Op dinsdag 29 oktober staat de grootschalige opwekking van energie op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat dan vooral over de mogelijkheden voor het realiseren van zonneparken en windmolens, aldus wethouder Bart Porskamp. “De commissie bespreekt dan de resultaten van het onderzoek naar locaties niet zijnde landbouwgronden voor zonneparken. Maar ook de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens is onderdeel van deze vergadering.”

1e tranche tenderproces zonneparken afgerond

De eerste tranche voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre is afgerond. Er hebben zich drie initiatienemers gemeld. Zij hebben een plan ingediend. Wethouder Bart Porskamp is tevreden met de respons. “Ik vind vooral belangrijk dat het lokale initiatiefnemers zijn. Dat werkt gewoon makkelijker als je ook de omgeving wilt laten profiteren van grootschalige energieopwekking.” De binnengekomen plannen worden nu beoordeeld.

Blauwalg in water nabij Patrijsstraat in Lichtenvoorde

In het water nabij de Patrijsstraat in Lichtenvoorde is blauwalg geconstateerd. Waterschap Rijn en IJssel adviseert om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het waterschap blijft het in de gaten houden en plaatst waarschuwingsborden. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

Update: 112 werkt weer

Update: KPN meldt dat landelijke storing grotendeels voorbij is. Het alarmnummer 112 is weer bereikbaar, evenals het telefoonnummer voor politie bij geen spoed (0900-8844).

College Oost Gelre zet in op ‘Zon op erf'

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Naast besparen van energie moet het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie daar een  belangrijke bijdrage aan leveren. Eén van de mogelijkheden daarvoor is zon op erf. Wethouder Bart Porskamp hierover: “We mikken daarbij op stoppende agrariërs die het eigen erf voorzien van zonnepanelen met een maximale oppervlakte van 2 hectare. Om dit te stimuleren dragen we voor een deel bij in de kosten.”

Tenderproces zonneparken 1 juni van start

1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang.”

Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start: 1e tranche biedt ruimte aan 15 hectare zonnepark

1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang. We zijn zuinig op ons karakteristieke landschap en dat zie je terug in de manier waarop we de initiatieven beoordelen.”

Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start

1e tranche biedt ruimte aan 15 hectare zonnepark

1 juni a.s. start de inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in Oost Gelre. Het gaat om zonneparken met een oppervlakte van meer dan 2 ha. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven, maar moeten wel met een goed plan komen, aldus wethouder Bart Porskamp: “Op deze manier houden we greep op het aantal zonneparken, maar ook op de kwaliteit en de omvang. We zijn zuinig op ons karakteristieke landschap en dat zie je terug in de manier waarop we de initiatieven beoordelen.”

College trekt lijn Rompa door

Het college van B&W gaat zelf regels aan Rompa/HPT opleggen om met name de geurhinder terug te dringen. Deze actie volgt op de mededeling van Rompa/HPT dat ze de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning intrekt. Vorige week heeft wethouder Bart Porskamp de buurtbewoners geïnformeerd over de nieuwe situatie en de stappen die de gemeente gaat zetten. “Wij pakken nu als college door en gaan de komende maanden ambtshalve regels opleggen.”