Nieuws

Van

Tot en met

Inwoner staat centraal in nieuwe verordening Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met één nieuwe verordening voor het Sociaal Domein. Wethouder Jos Hoenderboom: “Deze verordening helpt om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen. Minder juridische taal, maar begrijpelijke en toegankelijke taal. Want we doen het voor onze inwoners.” Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

Vergroenen kan altijd, in een grote maar ook in een kleine tuin

Klimaatverandering, we krijgen er allemaal mee te maken. Hoe ga je ermee om? Inwoners en ondernemers uit de gemeente vertellen wat zij doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Zo laten we zien dat er veel mogelijk is. En hopelijk brengen we u op ideeën.

Nieuwe noodverordening VNOG 1 juli en veelgestelde vragen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm.

Klimaatverandering, hoe gaan we daarmee om?

Extreme regenval, droogte én hitte komen steeds vaker voor

Het klimaat verandert. Dat zien we overal om ons heen. Dicht bij huis merken we dat aan het toenemen van het aantal heftige hoosbuien. Met als gevolg vaker ‘water op straat’, zoals vorige maand nog in Groenlo. Maar ook kampen we steeds vaker met langere periodes van hitte en droogte. De grote vraag is: Hoe kunnen we ons beter aanpassen aan dat veranderende klimaat? In vaktermen noem je dat: klimaatadaptatie. Eén ding is zeker; we zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen.

Bestrijden eikenprocessierups in gemeentelijke bomen

Zaterdag 2 mei zijn we begonnen met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Hieronder leest u daar meer over. Maar let op: we bestrijden de rups alleen in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk kader Laarberg Centraal 2 ter inzage gelegd

Oost Gelre onderscheidt zich met innovatieve bedrijvigheid en wil dat graag zo houden, aldus wethouder Marieke Frank. “We hebben mooie bedrijventerreinen met innovatieve bedrijven, die veelal lokaal geworteld zijn. We proberen die bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren.” Onderdeel daarvan is de uitbreiding van bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. “Er ligt nu een ruimtelijk kader ter inzage waarmee we, ondanks de stikstofproblematiek, toch nieuwe bedrijven kunnen faciliteren.”

Verbod op gebruik water uit beken, sloten en vijvers vanwege extreme droogte

Vanwege de aanhoudende droogte is het vanaf woensdag 10 juni 2020, 12.00 uur, niet meer toegestaan om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten en vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg zoveel mogelijk beperken. Ook is het verboden om grondwater op te pompen in en om natuurgebieden De Zumpe (bij Doetinchem) en Stelkampsveld (bij Borculo). Het waterschap wil hiermee kwetsbare natuur beschermen.

Collectieve zonnedaken dragen bij aan energieneutraal Oost Gelre

Oost Gelre wil net als de hele Achterhoek in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Wethouder Bart Porskamp is blij met de belangrijke bijdrage die de energiecoöperaties hierin leveren. Hij doelt op de initiatieven voor collectieve zonnedaken. Zonnig Zieuwent is daar een goed voorbeeld van, maar ook Groenkracht in Groenlo en NoaberZon uit Vragender. Binnenkort presenteert Zonnig Zieuwent het 5e en 6e zonnedak. Op 29 januari houden ze daarvoor een informatieavond.