Nieuws

Van

Tot en met

Aanvraag aanwijzing lokale omroep

Tot 8 september 2020 kunt u voor de gemeente Oost Gelre een ‘aanvraag aanwijzing lokale omroep’ indienen. Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Elke gemeente wijst een omroep aan die een vergunning krijgt voor 5 jaar. Iedereen kan een aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Achterhoekse gemeenten verlengen ‘hulp’ aan zorgaanbieders

Sinds de uitbraak van het coronavirus komen de 8 Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk zorgaanbieders tegemoet. De regeling zou tot 1 juni 2020 van kracht zijn, maar wordt met een maand verlengd. Dat hebben de colleges van burgemeester & wethouders besloten.

Groot onderhoud N319 Ruurlo – Groenlo van 29 juni tot en met 11 september 2020

De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is toe aan groot onderhoud. Provincie Gelderland vervangt de brug over de Meibeek en renoveert diverse rotondes. Ook past ze de kruising met de Veldpapendijk aan, daarvoor is de hoofdrijbaan 3 weken afgesloten. Het huidige asfalt van de parallelweg is er zeer slecht aan toe en de bermen worden kapotgereden. De provincie zorgt niet alleen voor een nieuw wegdek, maar verhardt de berm van die parallelweg met grasbetonblokken. Als het werk aan de N319 is gedaan, wijzigt de maximum snelheid op de parallelweg van 80 naar 60 kilometer per uur.

Bestrijden eikenprocessierups in gemeentelijke bomen

Zaterdag 2 mei zijn we begonnen met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Hieronder leest u daar meer over. Maar let op: we bestrijden de rups alleen in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren.

Wateroverlast door heftige regenbuien

“Groenlo, het Venetië van de Achterhoek”, dat was een van de koppen die we afgelopen weekend konden lezen in de media. Er viel zondagmiddag in Groenlo in korte tijd zoveel regen dat een aantal straten, o.a. in de binnenstad, onderliep. Er kon zelfs kort even met een kano gevaren worden. Het weer in Nederland wordt extremer. Met meer hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte. Wat kunnen we samen, overheid en inwoners, doen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen?

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk kader Laarberg Centraal 2 ter inzage gelegd

Oost Gelre onderscheidt zich met innovatieve bedrijvigheid en wil dat graag zo houden, aldus wethouder Marieke Frank. “We hebben mooie bedrijventerreinen met innovatieve bedrijven, die veelal lokaal geworteld zijn. We proberen die bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren.” Onderdeel daarvan is de uitbreiding van bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. “Er ligt nu een ruimtelijk kader ter inzage waarmee we, ondanks de stikstofproblematiek, toch nieuwe bedrijven kunnen faciliteren.”

Verkeersmaatregelen en onderhoud in buitengebied Zwolle

In het buitengebied van Zwolle gaan we onderhoud aan wegen combineren met het uitvoeren van verkeersmaatregelen. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid in het 60 km/u gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 29 juni t/m 10 juli.