Nieuws

Van

Tot en met

Doe mee met de Achterhoekse Bespaaractie!

Steeds meer mensen in de Achterhoek gaan aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Woningeigenaren van woningen gebouwd vóór 1985 kunnen zich melden om te onderzoeken of en hoe ze hun huis beter kunnen isoleren. Veel van deze woningen zijn bij de bouw niet of beperkt geïsoleerd. Daardoor verdwijnt er met name in de wintermaanden veel warmte onnodig uit huis.

SDOA-gemeenten starten project ‘Vroeg erop af’ om inwoners met betalingsachterstanden tijdig te kunnen helpen

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) willen vroegtijdig financiële problemen van inwoners aanpakken om te voorkomen dat schulden hoog oplopen. Eind november 2020 start het project ‘Vroeg erop af’. Het doel is om inwoners te ondersteunen in het realiseren van haalbare oplossingen voor de betalingsachterstanden en om problematische schulden te voorkomen. De gemeenten en SDOA hebben met verschillende partners zoals woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen een convenant ondertekend om tijdig gegevens uit te wisselen. Sinds 2012 hebben gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) de verplichting om inwoners met schulden hulp te bieden. Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Wgs, dat betekent dat het incassoproces gestopt wordt wanneer er een plan van aanpak ligt.

Laatste coronanieuws - Persconferentie 17 november

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie 2.020

De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 vastgesteld, in een periode dat het coronavirus ons dagelijks leven beheerst. Volgens wethouder financiën Karel Bonsen is het college van B&W zich daar zeer van bewust. “We zien de grote impact van de crisis. Maar er komen ook betere tijden en een beter perspectief voor onze inwoners en ondernemers. Nu de Programmabegroting is vastgesteld kunnen we verder met de plannen die juist dat perspectief bieden.”

Aanvraag subsidie en extra budget voor oversteek Richterslaan

Sinds het nieuwe schooljaar zijn de voormalige basisscholen De Regenboog en Het Hof samen verdergegaan als basisschool De Leeuw. De scholen zijn gefuseerd en onderwijs vindt plaats op de locatie van de voormalige basisschool Het Hof aan de Richterslaan. Nu leerlingen van het Hooiland de Richterslaan oversteken zijn verkeerskundige aanpassingen nodig om de oversteek nóg veiliger te maken.

Drie vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde in beeld voor woningbouw

Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er in Lichtenvoorde op korte termijn 3 scholen leeg te staan. Wethouder Marieke Frank: “We denken er sterk over na deze locaties te herontwikkelen naar woningen, gezien de toenemende behoefte aan woningbouw. En we willen inwoners de kans geven om in een vroeg stadium hierover mee te denken. Ook andere ideeën zijn welkom.”

Bladkorven alleen voor blad

Het is volop herfst. De bomen zijn mooi gekleurd en steeds meer bladeren vallen van de bomen. Om de overlast van de bladeren te beperken, kunt u gemeentelijk blad kwijt in de bladkorven. Deze korven hebben we op 45 verschillende plekken in onze gemeente geplaatst. De bladkorven staan er tot half december.

Kortingsbon voor korting op regenton

Het klimaat verandert. Dat zien we overal om ons heen. Dicht bij huis merken we dat aan het toenemen van het aantal heftige hoosbuien. Met als gevolg vaker ‘water op straat’. Maar ook kampen we steeds vaker met langere periodes van hitte en droogte. De grote vraag is: Hoe kunnen we ons beter aanpassen aan dat veranderende klimaat? Dat kan op heel veel manieren. Een van de mogelijkheden is het afkoppelen van de regenpijp van de riolering.