Nieuws

Van

Tot en met

Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie!

Jeugdigen die dit jaar 9 zijn of worden uit de gemeente Oost Gelre krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen BMR/DTP te halen. Jongeren de dit jaar 14 zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen meningokokken ACWY te halen. Meisjes die dit jaar 13 zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen HPV te halen.

Vergadering Wmo-raad op 2 maart

Op maandag 2 maart vergadert de Wmo-raad. Iedereen mag aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Wmo-raad.

Hoe maak je je eigen tuin klimaatvriendelijk?

Het weer in Nederland wordt extremer. Met meer hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor extra problemen, zoals hittestress en wateroverlast. Maar daar kunnen we samen wat aan doen. Denk aan meer groen, meer ruimte voor biodiversiteit, minder verharding en het (beter) benutten van regenwater.

Droge voeten in Lichtenvoorde

Afgelopen weekend heeft het flink geregend. Dit was goed zichtbaar in Lichtenvoorde. Dat was ook het geval eind augustus 2010. Toen ontstond er door extreme regenbuien flinke wateroverlast. Samen met het Waterschap Rijn en IJssel hebben we de handen ineengeslagen en aan een oplossing gewerkt. Het water wordt nu na hevige neerslag óm de kern Lichtenvoorde geleid.

CycloMedia maakt foto’s in Oost Gelre

In de maanden maart, april en mei van dit jaar maakt CycloMedia uit Waardenburg omgevingsfoto’s in Oost Gelre. Dat doet zij in opdracht van de gemeente. CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

27 februari: inloopavond voorontwerp bestemmingsplan Zieuwentse kruising

Sinds vrijdag 21 februari ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor de afsluiting van de Zieuwentse kruising bij Lichtenvoorde ter inzage. Wie daar meer informatie over wil, kan op donderdag 27 februari terecht in het gemeentehuis. Tussen 16.00 en 18.00 uur staan wij voor u klaar om tekst en uitleg te geven bij het voorontwerp.

Inzameling van grof tuinafval op afroep

Binnenkort zamelt ROVA in onze gemeente tuinafval op afroep in. U kunt dan, na het maken van een afspraak, gratis uw grof tuinafval aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald. U moet eerst een telefonische afspraak maken. Grof tuinafval van adressen die geen afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen!