Nieuws

Van

Tot en met

Wilt u uw huis of bedrijf openstellen tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute?

De Achterhoekse Duurzame Huizenroute komt er weer aan! In de hele Achterhoek stellen bewoners hun energiezuinige en duurzame woning open. Dat doen zij op zaterdag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur. Mensen die interesse hebben voor het verbeteren van zijn of haar woning kunnen dan komen kijken. Een mooie manier om energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te zien. En om van de huiseigenaren te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips zij hebben.

Inzameling klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in onze gemeente Oost Gelre klein chemisch afval (kca) op afroep ingezameld. U kunt dan, na het maken van een afspraak, gratis uw kca in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aanbieden. Deze wordt bij u aan huis opgehaald.

Nieuw geluidbeleid Oost Gelre

In 2008 heeft de gemeente Oost Gelre het huidige geluidbeleid vastgesteld. Dit gebruiken we dus al meer dan 10 jaar. In de tussentijd is er veel veranderd. Zo ook in het Rijksbeleid. Mede daarom is er behoefte aan een nieuw geluidbeleid. Daarom hebben we een ontwerp gemaakt voor het nieuwe geluidbeleid. Daarin staat dat we het geluidbeleid van de Rijksoverheid (het Activiteitenbesluit) volgen. Het ontwerp van het nieuwe geluidbeleid leggen we ter inzage.

Woonvisie kleine kernen Oost Gelre wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

De zes dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben op basis daarvan aanpassingen in de visie doorgevoerd.

Verblijfsrecreatie Achterhoek: vitale sector, maar we moeten niet stil blijven staan

Het gaat opvallend goed met de verblijfsrecreatie in de Achterhoek, zo blijkt uit onderzoek van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Het onderzoek is in opdracht van de Achterhoekse gemeenten en in samenwerking met Achterhoek Toerisme, RECRON en Koninklijke Horeca Nederland uitgevoerd. Marijke van Haaren, voorzitter van Achterhoek Toerisme en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie Achterhoek: “De economische betekenis van dag- en verblijfstoerisme groeide sterk de afgelopen jaren, er werd meer overnacht en de markt is volop in ontwikkeling. Om als sector goed voorbereid te zijn op de toekomst wilden we graag weten hoe de verblijfsrecreatie in de Achterhoek ervoor staat en welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zijn er voor de sector. Dit hebben we laten onderzoeken.”

Burgemeester Bronsvoort en brandweer openen de brandpreventieweken bij basisschool ‘BijEen’ in Lichtenvoorde

Vrijdag 27 september gaf burgemeester Annette Bronsvoort het startsein voor de jaarlijkse brandpreventieweken. Samen met de brandweerploeg van Lichtenvoorde bezocht de burgemeester basisschool BijEen, locatie Pastoor van Ars. Het was een succes. Met loeiende sirenes kwamen de brandweer en burgemeester aan bij de school om leerlingen van groep 7 en 8 te informeren over de risico’s en het voorkomen van brand.

Chauffeurs ZOOV Op Maat en ZOOV School krijgen dikke 8

Reizigers van ZOOV Op Maat en ZOOV School waarderen de chauffeurs van ZOOV met een ruime 8. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek onder reizigers van ZOOV. Voor het eerst deden dit jaar ook ouders en verzorgers van leerlingen die met ZOOV naar school reizen mee.