Nieuws

Van

Tot en met

Alleen blad in bladkorven

Het is herfst en het blad valt van de bomen. Op zo’n 45 locaties in onze gemeente zijn daarom grote bladkorven geplaatst. Deze zijn alleen bedoeld voor blad. Helaas hebben we in de eerste weken al herhaalde malen geconstateerd dat er ook takken of ander groen- en snoeiafval in de bladkorven wordt gegooid. Dat is niet de bedoeling. We kunnen er dan namelijk geen bokashi van maken.

Boa’s Oost Gelre gaan werken met camera

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente houden toezicht op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Als de leefbaarheid verstoord wordt door bijvoorbeeld overlast, gaan de Boa’s er vaak als eersten op af. Jammer genoeg is het zo dat Boa’s in Oost Gelre steeds vaker te maken hebben met verbaal geweld en agressie. Hierdoor voelen zij zich niet altijd even veilig. Om die reden gaan ze voor hun veiligheid werken met een camera die aan hun uniform is vastgemaakt, een zogeheten bodycam.

Militaire oefening 25 oktober t/m 5 november

Van maandag 25 oktober t/m vrijdag 5 november 2021 wordt er een militaire oefening gehouden in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo en Groenlo. In het weekend van 30 en 31 oktober wordt niet geoefend.

Subsidie opplussen woningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen.

‘Dansen als toen’ voor mensen met dementie en hun naasten

De gemeente Oost Gelre is een dementievriendelijke gemeente. In 2019 zijn we gestart met het project ‘Dansen als toen’. Vanwege corona zijn we noodgedwongen gestopt, maar we willen in november weer starten. We organiseren dan eens per maand bij Den Diek in Lichtenvoorde een gezellige dansochtend voor mensen met dementie en hun naasten.

Grote storing openbare verlichting Lichtenvoorde

Er is een grote storing aan de openbare verlichting in de Broekboomstraat, Op den Akker, Oude Aaltenseweg en omgeving in Lichtenvoorde. Dit is bekend bij Liander. Zij gaan dit herstellen. De verwachte hersteldatum is 28 oktober. U hoeft hier geen melding meer van te maken.

Nieuwe ingangsdatum voor Jeugdhulp- en Wmo-contracten

De acht gemeenten van de Achterhoek, waaronder de gemeente Oost Gelre, bereiden zich voor op nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders besloten dat de nieuwe contracten niet op 1 januari 2022 ingaan, maar een halfjaar later: op 1 juli 2022.

Oost Gelre behaalt vaccinatiegraad van 90 procent

In Noord- en Oost-Gelderland is Oost Gelre de eerste gemeente die de gewenste vaccinatiegraad van 90% heeft bereikt. Ook de gemeente Bronckhorst tikt de 90% bijna aan. Dat is goed nieuws, aldus de burgemeesters.
 

Certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied in Oost Gelre

Op woensdag 13 oktober 2021 hebben deelnemers van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) uitgereikt gekregen. De gemeente Oost Gelre is één van deze deelnemers. Het KVB toont aan dat het buitengebied van Oost Gelre zich weerbaar maakt tegen criminaliteit door structurele publiek-private-samenwerking. De samenwerking bestaat uit het delen van signalen, het bespreken van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen.

Resultaten enquête leefomgeving Lichtenvoorde

Vanuit het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur' bleek dat inwoners een groene woonomgeving belangrijk vinden. We doen ons best om voor iedereen een prettige leefomgeving te creëren en in stand te houden. Maar wat vinden inwoners en ondernemers eigenlijk van het groen en de natuur in Lichtenvoorde? Om dat te weten te komen, hebben we afgelopen zomer een enquête over de leefomgeving uitgezet. Invullen kon tussen 22 juni en 12 juli. De vragen gingen over het openbaar groen, parkeren, water in de wijk, spelen, ontmoetingsplekken en andere thema’s.