Nieuws

Van

Tot en met

Tijdelijk lichtmonument Holocaust op Markt in Groenlo

De gemeente Oost Gelre doet mee aan het tijdelijk lichtmonument ‘LEVENSLICHT’ van kunstenaar Daan Roosegaarde. Iedereen is van harte welkom bij het monument op de Markt in Groenlo, op 26 en 27 januari 2020 van 17.00 – 22.00 uur.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort

Burgemeester Annette Bronsvoort is tijdens haar nieuwjaarstoespraak ingegaan op de manier waarop we met elkaar omgaan. Ze omschreef het als de ‘bedrevenheid om met elkaar te praten’. Ze uitte haar zorg dat die bedrevenheid ook in Oost Gelre soms in de knel komt: “Dan heb ik het over de bereidheid om goed naar elkaar te luisteren, om elkaar ruimte te bieden. Dat het eigen gelijk belangrijker is dan het samen zoeken naar oplossingen.”

Burgemeester Bronsvoort tevreden over verloop jaarwisseling

De jaarwisseling in Oost Gelre was weer een mooi feest zoals we dat gewend zijn. Die constatering doet burgemeester Annette Bronsvoort als ze de voorlopige balans van de jaarwisseling opmaakt. “Binnen onze gemeente zijn tot dit moment nagenoeg geen incidenten gemeld. Net als eerdere jaren hebben onze inwoners het feest vooral gezellig gevierd met vrienden en familie. Dat typeert ook onze gemeente.”

Goed rioolgebruik tijdens de feestdagen!

De jaarwisseling staat weer voor de deur en in veel huishoudens worden er weer oliebollen gebakken. Gaat u uw frituurvet vervangen? Lever het dan in bij een inleverpunt. In Oost Gelre staan gele inzamelcontainers waar u gebruikt frituurvet kunt inleveren.

Zwolle werkt aan Dorpsontwikkelingsplan

De gezamenlijke kleine kernen hebben in 2017 een eigen Bovendorpse Leefbaarheidsvisie opgesteld. Daarin spreken ze samen uit wat in de toekomst belangrijk is voor de kleine kernen. In aanvulling op die visie schrijft elke kleine kern ook een eigen dorpsplan. In Zwolle is een begin gemaakt met een nieuw Dorpsontwikkelingsplan. Het initiatief daarvoor komt van de Contactgroep Zwolle, die daarvoor een werkgroep heeft samengesteld.

Rattenoverlast; wat kunnen we er aan doen?

De afgelopen tijd hebben we meerdere meldingen ontvangen over ratten in Oost Gelre. Het gaat om meldingen vanuit de Bierbrouwer, Kleermaker en Halve Maan in Groenlo, nabij de Gracht in Harreveld, de vijver bij de Gebr. Ketteringstraat in Lichtenvoorde en De Steege in Zieuwent. Het is geen nieuw probleem en ze zijn vooral zichtbaar in het najaar. In dit artikel leest u wat we als gemeente doen. En we doen ook een beroep op u om ons te helpen.

Maak je je zorgen om iemand met psychische problemen?

Heeft de buurvrouw al een tijdje haar gordijnen dicht? Gedraagt iemand zich verward? Of lijkt het alsof iemand in een sociaal isolement is geraakt? Vanaf nu kunt u dit melden bij het Advies- & Meldpunt Verward Gedrag. Dagelijks bereikbaar van 08.30 – 23.00 uur via 088 – 933 55 00