Nieuws

Van

Tot en met

Marga Klompé en gemeente Oost Gelre tekenen intentieovereenkomst voor gebiedsontwikkeling De Molenberg in Groenlo

De plannen voor de herontwikkeling van woonzorgcentrum De Molenberg van Marga Klompé bieden ook kansen voor de openbare ruimte. Om deze kansen te realiseren willen de partijen graag samenwerken. Deze samenwerking is vastgelegd in een intentieovereenkomst die op 15 juli is ondertekend. Op 6 juli heeft de raad al ingestemd met het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor de planvorming.

Project Meerveilig N18 – kruising Zieuwentseweg - Richterslaan

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente voeren samen het project Meer Veilig N18 uit in Oost Gelre. Een aantal maatregelen moet de doorstroming en veiligheid van de N18 verbeteren. Eén van de maatregelen is de afsluiting van de kruising N18 – Zieuwentseweg. De Zieuwentseweg wordt omgelegd naar de kruising N18 Richterslaan. Ook komt er een fietstunnel.

Opening heringerichte wegen rondom IEKC Het Gele Park Lichtenvoorde

Woensdag 7 juli vond de officiële opening plaats van de heringerichte wegen rondom het nieuwe IEKC Het Gele Park in Lichtenvoorde. Aan de rand van het Flierbeekpark kwamen, naast wethouder Bart Porskamp, buurtbewoners, aannemer Sallandse Wegenbouw en projectmedewerkers van de gemeenten samen.

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Samen op weg naar Regenbooggemeente: LHBTIQ-ers in organisaties of bedrijven

De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre willen samen zorgen voor meer zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+’ers in Oost-Achterhoek. We zijn daarom samen de uitdaging aangegaan om allebei Regenbooggemeente te worden. Het streven is om op 11 oktober 2021 (Coming Out Day) officieel Regenbooggemeente te zijn.

Deurwaarder gaat weer op pad

Door het jaar heen versturen wij verschillende belastingaanslagen. In de meeste gevallen gaat het om de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen/afrekening diftar. Het merendeel van de aanslagen wordt altijd eind februari van het desbetreffende belastingjaar verstuurd. De meeste belastingplichtigen betalen hun aanslag op tijd. Maar er zijn ook aanslagen die nog niet (volledig) zijn betaald. Ook niet nadat wij een aanmaning hebben verstuurd.

Workshop zingeving voor vrijwilligers op 7 oktober

In Oost Gelre zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers organiseren en begeleiden bijvoorbeeld inloopvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen. Soms komen ook serieuze onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld op het gebied van zingeving. Hoe gaat u om met verminderde mobiliteit? En hoe gaat u om met het wegvallen van vrienden en partner? Het gesprek hierover aangaan is soms moeilijk. Daarom bieden we vrijwilligers een workshop aan.

Veilig wandelen in het verkeer

Veel mensen zoeken de mooie natuur op in onze gemeente, zeker als het lekker weer is. De afgelopen coronaperiode zijn steeds meer mensen gaan wandelen (en fietsen). Daardoor is het veel drukker geworden op de wegen en paden. En dat kan soms leiden tot onveilige situaties. Hoe zorgen we ervoor dat we veilig kunnen blijven wandelen?

Duurzame energieopwekking in Oost Gelre

Op woensdag 13 juli 2021 werd de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek 1.0 gepresenteerd. De gemeente Oost Gelre is één van de 8 gemeenten die hieraan heeft meegewerkt, samen met provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel. Gezamenlijk is een strategie uitgewerkt om in 2030 meer duurzame energie te gaan opwekken.

RES 1.0: Achterhoek wil duurzame energie opwekken met zon en wind

De Achterhoek heeft op 13 juli het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030. De Achterhoek levert hiermee een bijdrage aan het Klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities. Afgelopen jaar hebben de acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘samen d’ran’ onderzocht hoe en waar dit beste kan. De ontwerp-RES 1.0 gaat nu naar de volksvertegenwoordigers die er in het najaar een besluit over nemen.