Nieuws

Van

Tot en met

Organiseert u in 2020 een evenement?

In de gemeente Oost Gelre vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Denk daarbij aan carnavalsoptochten, muziekevenementen, kermissen en straatfeesten. Evenementen vragen veel personele inzet van hulpverleningsdiensten. Daarom is het nodig dat data op tijd worden doorgegeven.

Bespaar geld én energie met de Achterhoekse Bespaaractie

In Oost Gelre is deze maand de Achterhoekse Bespaaractie van start gegaan. Net als in vele andere gemeenten in de Achterhoek kunnen inwoners zich inschrijven voor een collectieve bespaaractie. Daarbij wordt voordelig materiaal ingekocht om dak, muren, vloeren en ramen te isoleren. Door isolatie bespaart u niet alleen op uw eigen energiekosten, maar draagt u ook bij aan onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Elektrisch afval recyclen tijdens Nationale Recycleweek

Van 14 tot 21 oktober is het Nationale Recycle week. In die week vragen we extra aandacht voor het recyclen van elektrisch afval. Oude elektronische apparaten en kapotte lampen worden nog wel eens bij restafval gedaan. Dat is zonde, juist in het zogenoemde e-waste zitten vaak zeldzame grondstoffen die teruggewonnen kunnen worden.

Bijeenkomst Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Samen met partners uit de regio zet de gemeente zich al jaren in voor verantwoord alcoholgebruik. Ook (sport)verenigingen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom organiseren we informatieavonden over het schenken van alcohol. Die zijn op verschillende locaties in Oost Gelre op 4, 11, 18 en 25 november.

Grootschalige opwekking energie op agenda raad

Op dinsdag 29 oktober staat de grootschalige opwekking van energie op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat dan vooral over de mogelijkheden voor het realiseren van zonneparken en windmolens, aldus wethouder Bart Porskamp. “De commissie bespreekt dan de resultaten van het onderzoek naar locaties niet zijnde landbouwgronden voor zonneparken. Maar ook de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens is onderdeel van deze vergadering.”

Start Actieplan Achterhoekse Jongeren in samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en Achterhoekse gemeenten

Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek essentieel. Volgende week gaan betrokken partijen tijdens een event met het Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen.

Wethouder Hoenderboom: Goed voorbeeld doet goed volgen!

Henk Wiggers ging in 2012 van start met Wiggers Industrie Spuiterij Holland (WISH). In 2016 verhuisde het bedrijf van Winterswijk naar Lichtenvoorde en maakte het een verdere groei door. Inmiddels staan er 8 medewerkers op de loonlijst. Daarvan hebben er 4 een afstand tot de arbeidsmarkt.