Nieuws

Van

Tot en met

Activiteiten voor jonge mantelzorgers in Oost Gelre

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Om hiervoor meer aandacht te vragen is het jaarlijks van 1 t/m 7 juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Oost Gelre worden er speciaal voor jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd.

Maatjes gezocht

Lijkt het je leuk om maatje te worden? Kijk dan snel verder!

Informatie opvragen

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover actief via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is.

Negen dagen spoorwerk tussen Zutphen en Winterswijk

Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei wordt het spoor tussen Zutphen en Winterswijk door ProRail vernieuwd. Door het spoor te vernieuwen zorgt ProRail ervoor dat het spoor in goede conditie blijft en weer vele jaren mee kan.

Maandag 30 mei: ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Meer bloemrijke bermen, opruimen van zwerfafval, verbeteren van wandel- en fietsroutes, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heb je ideeën om het landschap van Zwolle aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Zwolle. Iedereen uit Zwolle is van harte welkom!

Koninklijke onderscheiding: ere wie ere toekomt

Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor vele doelen? Of iemand die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de samenleving? U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.