Nieuws

Van

Tot en met

Fieldlab evenement op Besselinkschans

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat op 1 mei aanstaande een Fieldlab evenement wordt gehouden in de Besselinkschans. De organisatie is, onder aansturing van Fieldlab, in handen van de Feestfabriek. Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt de belangrijke bijdrage die het evenement levert aan het weer open gaan van de samenleving. “Maar ik voel uiteraard ook de verantwoordelijkheid om dit evenement op een zorgvuldige en veilige manier te laten organiseren.”

Subsidie opplussen woningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen.

Een pleegkind: het kostbaarste bezit van een ander

Soms kan een kind vanwege problemen (tijdelijk) even niet thuis wonen. Dan wordt gezocht naar een plek waar een kind in een gewone gezinssituatie terecht kan. Een plek waar een kind zich thuis voelt, waar het mag zijn en kan opgroeien. Het liefst in de eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot hij of zij weer terug gaat naar huis, of zelfstandig gaat wonen.

Pilots toegangstesten van start

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. In de Achterhoek is het zwembad van Marveld Recreatie aangewezen om op zaterdag 17 april deel te nemen aan de proef.

Coronadashboard Oost Gelre online

Vanaf nu verschijnt er maandelijks een coronadashboard over de gemeente Oost Gelre. Het dashboard geeft een overzicht van, en inzicht in, de ontwikkeling van het coronavirus in onze gemeente. Daarnaast geeft het een overzicht van de gevolgen die de maatregelen om het virus in te dammen hebben voor onze gemeente, onze inwoners en ondernemers.

Pas op de plaats windmoleninitiatieven verlengd

De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag gesproken over hoe we in onze gemeente omgaan met initiatieven voor realisering van windmolens. In aanloop naar die bespreking had het college van B&W al een pas op de plaats gemaakt in de behandeling van windmoleninitiatieven. Wethouder Bart Porskamp: “Het onderwerp leeft erg, zowel in de samenleving als in de raad. Er zijn veel vragen die we met elkaar willen beantwoorden. Daar gaan we mee aan de slag en dat betekent dat de pas op de plaats verlengd wordt.”