Meldingen storingen en onderhoud website

Algemeen

Mocht u op de website een fout tegenkomen of een onderdeel aantreffen dat niet goed werkt, laat het ons dan weten.
Gesignaleerde storingen of fouten in de website kunt u doorgeven via het reactieformulier.

Onderhoud website en digitaal loket

Vrijdag 24 november vindt vanaf 16.00 uur onderhoud plaats aan het digitaal loket.
U kunt dan niet inloggen op ‘Mijn Loket’. Bovendien geen gebruik maken van onze digitale diensten zoals een verhuizing doorgeven of een akte aanvragen. Naar verwachting duurt het onderhoud tot 17.30 uur.
Onze excuses voor het ongemak.

------------------------------

Momenteel doet zich een probleem voor bij het digitaal doorgeven van een verhuizing.

Het probleem doet zich alleen voor als u een (oude versie van) de browser Internet Explorer gebruikt of dat de Internet Explorer onze site in 'compatibiliteitsweergave' wordt getoond.
Na inloggen met DigiD ziet u een scherm waarin u een keuze maakt t.a.v. de verhuissituatie.
Als u daarna op de knop [ Volgende vraag ] klikt wordt een foutscherm getoond.

Bij gebruik van de browsers Chrome of Safari (Apple) komt het probleem niet voor.
Hiermee kan de verhuizing correct digitaal worden doorgegeven.

Excuses voor het ongemak.

Onderhoud / storing DigiD

Op dit moment zijn er geen onderhoudswerkzaamheden gepland.

Onderhoud Omgevingsloket

Op dit moment zijn er geen onderhoudswerkzaamheden gepland.

Mededelingen

Ondersteuning internet browsers

Per 30 april 2018 worden voor onze digitale formulieren en diensten alleen nog maar internet browsers ondersteund met TLS 1.1 en hoger.
Dit betekent dat u met een internet browser welke geen ondersteuning heeft voor TLS1.1 of hoger, geen betalingen kunt verrichten als u gebruik maakt van onze digitale formulieren en diensten.

Onderstaand een overzicht van de internet browsers en versies die per 30 april 2018 nog worden ondersteund:

Internet Browser: Google Chrome
Ondersteuning vanaf versie: 22, laatste versie: 60

Internet Browser: Mozilla Firefox
Ondersteuning vanaf versie: 27, laatste versie: 55

Internet Browser: Microsoft Internet Explorer / Edge
Ondersteuning vanaf versie: 11, laatste versie: 11 (Opgevolgd door Edge met als laatste versie is 40)

Internet Browser: Apple Safari
Ondersteuning vanaf versie: 6, laatste versie: 10

Valse e-mails van DigiD of Belastingdienst

Wees alert op valse e-mails van DigiD of Belastingdienst. 
Criminelen proberen achter uw DigiD te komen. Zij sturen e-mails die leiden naar valse websites van DigiD of de Belastingdienst. Klik niet op links in deze e-mails en gooi ze weg. Vul nooit uw DigiD gegevens in als u niet zeker weet of u op de echte DigiD inlogpagina bent. Controleer of het adres daarvan begint met https://digid.nl/.
Op www.digid.nl/veiligheid vindt u meer informatie.

Windows XP gebruikers

Bezoekers van onze website die nog gebruikmaken van Windows XP met Internet Explorer (of een andere browser die gebruik maakt van de RC4 cipher suite) kunnen vanaf 8 december 2014 geen verbinding meer tot stand brengen met DigiD.