Melding brandveilig gebruik

Organiseert u een activiteit waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent. U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' maken. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

Wat u moet weten

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune of podium plaatst;
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidsvoorschriften is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt;
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijke of verstandelijk gehandicapte personen;
  • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die bestemd is voor meer dan 150 personen.
 • in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen

 • er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of
 • er is een evenementenvergunning noodzakelijk. Daarmee levert u de gegevens al aan die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd.

Wat u verder moet weten

 • U moet de aanvraag ten minste vier weken voor de start van de activiteit indienen bij de gemeente.
 • U kunt ook het meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (gebruiksmelding niet-bouwwerken) invullen en opsturen: