Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

22 februari 2023
Nieuws

Rond 23 februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag. Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentebelasting niet of met moeite betalen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan hoeft u mogelijk (een deel van) de belastingaanslag niet te betalen.

Wat u moet weten

 • Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet van Fijnder op het moment van versturen van de belastingaanslag? Dan hoeft u zelf geen kwijtschelding aan te vragen, want die krijgt u automatisch.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

 • onroerende zaakbelasting
 • rioolheffing
 • vastrecht van de afvalstoffenheffing
 • € 14,40 voor ledigingen Diftar.
 • De rest van de belastingaanslag moet u op tijd betalen.
 • Hoe meer volwassenen vanaf 27 jaar in uw woning wonen, hoe minder kwijtschelding u krijgt.

Dit geldt niet voor:

 • studenten
 • kostgangers die een commerciële huurprijs betalen
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen en vermogen op of onder de normbedragen blijft.

Normbedragen inkomen per 1 januari 2023

Uw situatie Uw situatie Maximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande, nog geen recht op pensioen 

 € 1.195,66

Alleenstaande, met recht op pensioen   € 1.421,25
Alleenstaande ouder, nog geen recht op pensioen  € 1.195,66
Alleenstaande ouder, met recht op pensioen  € 1.421,25
Gehuwd/samenwonend, beiden met recht op pensioen  € 1.708,08
Gehuwd/samenwonend, 1 persoon met recht op pensioen  € 1.934,44
Gehuwd/samenwonend, beiden met recht op pensioen  € 1.939,44

Normbedragen vermogen per 1 januari 2023

Onder vermogen vallen uw bezittingen, zoals spaargeld en aandelen. Ook de overwaarde van uw eigen woning valt onder vermogen.

Uw situatie  Maximaal vermogen
De vermogensgrens voor een alleenstaande bedraagt  € 7.605,00
De vermogensgrens voor een alleenstaande ouder bedraagt  € 15.210,00
De vermogensgrens voor gehuwden/samenwonenden bedraagt  € 15.210,00

Verkort formulier kwijtschelding

U kunt een verkort formulier indienen als:

 • u in 2022 volledige kwijtschelding heeft ontvangen;
 • u geen uitkering krijgt vanuit de Participatiewet;
 • uw gezinssituatie, inkomen en vermogen niet zijn gewijzigd.

In alle andere gevallen moet u het uitgebreide formulier gebruiken. Ook bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

 • Digitaal via www.oostgelre.nl/kwijtschelding.
 • Download een aanvraagformulier via www.oostgelre.nl/kwijtschelding.
 • Haal een formulier af bij de receptie in het gemeentehuis Lichtenvoorde.
 • Bel ons op (0544) 39 35 35 en wij sturen u een formulier toe.

Lever uw aanvraagformulier op tijd in

Zorg ervoor dat uw aanvraag kwijtschelding uiterlijk op 7 april 2023 bij ons binnen is.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Dan kunt u een afspraak maken met team Financiën & Belastingen via (0544) 39 36 87. Of kom naar de inloopmiddagen.

Inloopmiddagen kwijtschelding

Op donderdag 2 en 9 maart hebben we een inloopmiddag van 13.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Lichtenvoorde.

Heeft u vragen, opmerkingen of hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldings-formulier? Dan kunt u zonder afspraak terecht.