Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

27 maart 2024
Nieuws

Deze week ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag in uw brievenbus of digitaal via www.mijnoverheid.nl. Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentebelasting niet of met moeite betalen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan hoeft u mogelijk (een deel van) de belastingaanslag niet te betalen.

Wat u moet weten

 • Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet van Fijnder op het moment van versturen van de belastingaanslag? Dan hoeft u zelf geen kwijtschelding aan te vragen, want die krijgt u automatisch. 
 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:
  • onroerende zaakbelasting;
  • rioolheffing;
  • vastrecht van de afvalstoffenheffing;
  • € 14,40 voor ledigingen Diftar.
 • De rest van de belastingaanslag moet u op tijd betalen.
 • Hoe meer volwassenen vanaf 27 jaar in uw woning wonen, hoe minder kwijtschelding u krijgt. Dit geldt niet voor:
  • Studenten;
  • kostgangers die een commerciële huurprijs betalen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen en vermogen op of onder de normbedragen blijft.

Normbedragen inkomen per 1 januari 2024

Uw situatieMaximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande, nog geen recht op pensioen€ 1.283,83
Alleenstaande, met recht op pensioen€ 1.531,46
Alleenstaande ouder, nog geen recht op pensioen         € 1.283,83
Alleenstaande ouder, met recht op pensioen€ 1.531,46
Gehuwd/samenwonend, beiden geen recht op pensioen€ 1.834,04
Gehuwd/samenwonend, 1 persoon met recht op pensioen€ 2.081,40
Gehuwd/samenwonend, beiden met recht op pensioen€ 2.086,40

Normbedragen vermogen per 1 januari 2024

Onder vermogen vallen uw bezittingen, zoals spaargeld en aandelen. Ook de overwaarde van uw eigen woning valt onder vermogen

Uw situatie    Maximaal vermogen
De vermogensgrens voor een alleenstaande bedraagt€   7.575,00
De vermogensgrens voor een alleenstaande ouder bedraagt€ 15.150,00
De vermogensgrens voor gehuwden/samenwonenden bedraagt€ 15.150,00

Verkort formulier kwijtschelding

U kunt een verkort formulier indienen als:

 • u in 2023 volledige kwijtschelding heeft ontvangen;
 • u geen uitkering krijgt vanuit de Participatiewet;
 • uw gezinssituatie, inkomen en vermogen niet zijn gewijzigd.

In alle andere gevallen moet u het uitgebreide formulier gebruiken. Ook bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

 • Digitaal via de pagina Kwijtscheldingen op onze website.
 • Download een aanvraagformulier via de pagina Kwijtscheldingen op onze website.
 • Haal een formulier af bij de receptie in het gemeentehuis Lichtenvoorde.
 • Bel ons op (0544) 39 35 35 en wij sturen u een formulier toe.

Lever uw aanvraagformulier op tijd in
Zorg ervoor dat uw aanvraag kwijtschelding uiterlijk op 7 mei 2024 bij ons binnen is.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? 

Dan kunt u een afspraak maken met team Financiën & Belastingen via (0544) 39 36 87. Of kom naar de inloopmiddagen (zie kader).

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de onze website: www.oostgelre.nl/kwijtscheldingexterne-link-icoon.

Inloopmiddagen kwijtschelding

Op de donderdagen 28 maart en 4 april hebben we een inloopmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Lichtenvoorde.

Heeft u vragen, opmerkingen of hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Dan kunt u zonder afspraak terecht.