Klein evenement melden

Voor kleine evenementen hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet deze wel bij de gemeente melden. Met kleine evenementen bedoelen we evenementen tot maximaal 200 personen die weinig overlast veroorzaken voor de omgeving. Bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten, sponsorloop en rommelmarkt.

Wat u moet weten

 • U verwacht maximaal 200 personen of de activiteiten passen binnen de gebruiksvoorschriften van een bestaand gebouw. Verwacht u meer dan 200 personen tegelijk aanwezig op het evenement? Dan is een evenementenvergunning nodig.
 • Er is geen geluidshinder voor de omgeving.
 • Het evenement vindt plaats tussen:
  • Zondag tot en met donderdag tussen 8.00 en 23.00 uur
  • Vrijdag en zaterdag tussen 8.00 en 24.00 uur
 • Doorgaand verkeer op hoofdwegen heeft geen last van het evenement en er zijn geen ingrijpende verkeersmaatregelen nodig.
 • Het evenemententerrein en woningen in de buurt zijn bereikbaar voor hulpdiensten. Er is een vrije doorrijdruimte van minimaal 3,5 meter.
 • Schenkt u tijdens het evenement alcohol en verkoopt u dit? Dan heeft u een ontheffing voor het schenken van alcohol nodig.
 • Bij verjaardags- en bedrijfsfeesten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de openbare ruimte. 

Hoe werkt het?

 1. Meld het evenement tenminste 3 weken voordat het evenement plaatsvindt.
 2. U krijgt via een brief of e-mail een reactie van de gemeente.
 3. Wilt u het evenement melden zonder DigiD of eHerkenning? Vul dan het formulier Melding kleine evenementen in en stuur het op naar de gemeente.

Wat heeft u nodig?

 • Zijn verkeersregelaars nodig? Stuur dan een instructieverklaring van iedere verkeersregelaar mee.
 • Verwacht u meer dan 150 personen in een (feest)tent? Stuur dan een tekening mee waarop te zien is hoe de tent is ingericht met:
  • nooduitgangen
  • brandblussers
  • obstakels

Wat kost het?

Het is gratis.

Wat u verder nog moet weten

Regels voor tenten

De open ruimte en de omgeving van de tent

 1. De toegang(en) tot het terrein en de tent(en) moet vrij blijven van geparkeerde auto’s, (brom)fietsen en andere obstakels.
 2. De tent(en) moet(en) voor brandweervoertuigen tot minimaal 40 meter bereikbaar zijn
 3. Er moet een vluchtroute zijn van minimaal 5 meter breed naar de openbare weg. Let daarbij ook op scheerlijnen en andere obstakels.
 4. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
 5. In de tent(en) moet noodverlichting zijn.

Stoffering en versiering

 1. Versiering hangt minimaal 2,5 meter boven de vloer.
 2. Versiering van papier, dennengroen, weefsels of andere brandbare stoffen mag niet.
 3. Lopers, matten en andere vloerbedekking in de vluchtwegen moeten vastzitten aan de vloer.

Open vuur

 1. Open vuur in of dichtbij de tent(en) mag niet.
 2. Afvalbakken zijn dichtwandige metalen bakken.

Blusmiddelen

 1. Op het terrein moet een handbrandblusapparaat met een inhoud van 6 kg zijn. Dit apparaat moet goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 2. Gebruikt u pannen of toestellen voor bakken en braden? Dan moet een goed sluitende deksel of een branddeken aanwezig zijn.

Algemeen

 1. Aanwijzingen van de politie, brandweer of handhavers van de gemeente worden direct opgevolgd.

Regels voor springkussens

 1. Er is een certificaat van goedkeuring van het springkussen (volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen).
 2. U verankert het springkussen goed aan de grond.
 3. U zorgt voor toezicht bij het springkussen:
  a. Niet teveel gebruikers tegelijk op het springkussen.
  b. Let op de leeftijdsverdeling. Oudere en jongere kinderen kunnen meestal niet veilig met elkaar spelen.

Borden en hekken voor wegafzettingen

Moet tijdens het evenement een (deel van de) weg afgezet worden? U kunt borden en hekken voor de wegafzetting gratis ophalen bij het serviceteam van de gemeente:

Raadhuisstraat 7
Lichtenvoorde
Maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur of tussen 15.30 en 16.00 uur.

Neem de bevestigingsmail/-brief en uw legitimatiebewijs mee.
Op de eerste werkdag na het evenement brengt u de spullen terug.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.