Tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.
Zorg voordat u begint met een aanvraag dat u een document beschikbaar heeft met gegevens van alle leidinggevenden die u op de tappunten gaat inzetten. Dit document moet u binnen het digitale formulier uploaden.

Wat heeft u nodig?

De gegevens van alle leidinggevenden die u op de tappunten gaat inzetten. Dit zijn:

 • voorletters en achternaam
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum (leeftijd is minimaal 21 jaar)
 • geboorteplaats
 • woonadres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer (waarop zij bereikbaar zijn bij het tappunt)

Wat u moet weten

 • De tijdelijke ontheffing op de Alcoholwet wordt gegeven aan een ondernemer/particulier.
 • De ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen worden aangevraagd.
 • Het verlenen van de ontheffing gebeurt meestal samen met het verstrekken van een vergunning voor het houden van een evenement.
 • De ondernemer/particulier die op de ontheffing staat als leidinggevende moet tijdens het schenken ook aanwezig zijn en toezicht houden bij het tappunt.
 • Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.
 • Van alle leidinggevenden moet u gegevens bij de aanvraag aanleveren.
 • Een ontheffing kunt u ook aanvragen met het formulier:

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol€ 143

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.