Gemeente Oost Gelre bereidt zich voor op opvang van meer vluchtelingen

07 februari 2024
Nieuws

We bereiden ons voor op de opvang van meer vluchtelingen in Oost Gelre.

Nu de Spreidingswet per 1 februari 2024 is aangenomen, krijgen alle Nederlandse gemeenten een taak in het opvangen van vluchtelingen. Het doel van de wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Ook zonder Spreidingswet nam het college van B&W zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al. Zowel minderjarige vreemdelingen, statushouders als vluchtelingen uit Oekraïne vangen we in Oost Gelre al zo’n 2 jaar op.

De opvanglocaties die daarvoor in gebruik zijn, lopen op enig moment af. Daarom is de gemeente aan het verkennen of er locaties (zowel gebouwen als grond) zijn voor de langdurige opvang van vluchtelingen. Voor mensen die asiel zoeken, waaronder ook jongeren tot 18 jaar en voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor statushouders heeft de gemeente 2 woonblokken beschikbaar in het azc in Winterswijk. Daar wonen tijdelijk de mensen die gekoppeld zijn aan onze gemeente, totdat er een woning in de gemeente beschikbaar komt.

Wethouder Vluchtelingenopvang Bart Porskamp: “We zijn vorig jaar gaan verkennen of er locaties zijn in de gemeente die misschien al direct geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor opvang gedurende 5 tot 10 jaar voor vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die asiel zoeken, ook jongeren. We hebben hiervoor de hulp van onze inwoners gevraagd.”