Enquête

Tot en met begin januari waren inwoners van Oost Gelre in de gelegenheid om de digitale vragenlijst in te vullen. Via deze enquête kon u meedenken over de omgeving waarin u leeft in 2040. 

Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, hebben ons meningen, tips en ideeën gegeven.
Dit helpt ons enorm, dus dank jullie wel daarvoor!

Omgevingsvisie woordwolk

Lees hier de samenvatting van de resultaten: