Enquête

Tot en met begin januari waren inwoners van Oost Gelre in de gelegenheid om de digitale vragenlijst in te vullen. Via deze enquête kon u meedenken over de omgeving waarin u leeft in 2040. 

Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, hebben ons meningen, tips en ideeën gegeven.
Dit helpt ons enorm, dus dank jullie wel daarvoor!