Oost Gelre energieneutraal in 2030

Logo Energieneutraal Oost Gelre

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we over 12 jaar net zoveel energie opwekken als dat we verbruiken. Dat lukt als we allemaal ons steentje bijdragen. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven opwekken. Er ligt een goed plan om die doelstelling te halen. 2030 lijkt ver weg. Maar we zijn er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig.

Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg naar 2030. Maar vooral in de opwekking van energie moet er nog een fors tandje bij. We hoeven niemand meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame energie: van olie en kolen naar zon en wind. Het is de enige manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het begint thuis en op het bedrijf

De gemeenteraad heeft de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen: Oost Gelre energieneutraal. Het is een optelsom van verschillende acties. Het begint thuis: uw woning isoleren, energiezuinige apparaten gebruiken, led-verlichting, minder gas verbruiken, zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp. We willen een betere, schonere wereld doorgeven. Dat betekent dat we in actie moeten komen. Dat de overheid veel van die acties ondersteunt met subsidies is mooi meegenomen. Maar het begint bij onszelf.

Grootschalige projecten nodig

De Achterhoek energieneutraal. Daar is veel voor nodig. Bijna 1400 Gigawattuur stroom en 125 miljoen m3 gas, die we in 2030 duurzaam willen opwekken. Verdeeld over de Achterhoek gaat het dan over 138 windmolens, 958 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken, 355 zonneparken en ruim 100 biomassa- en biovergistingsinstallaties. De techniek staat niet stil en we verzinnen steeds nieuwe en slimme manieren voor energieopwekking. Maar daar kunnen we niet op wachten. We moeten nú aan de slag met die grootschalige projecten. We moeten met elkaar de discussie voeren over waar we windmolens willen hebben. Waar en hoe we in ons landschap de zonneparken realiseren. Dat gesprek gaan we het komende jaar voeren met inwoners, organisaties en bedrijven.

Samen verantwoordelijkheid nemen

De gemeente blijft niet achter bij inwoners en bedrijven, immers wat je van anderen vraagt moet je zelf ook laten zien. De gemeente verduurzaamt haar gebouwen. Straatverlichting wordt vervangen door led. De ambitie van een energieneutraal Oost Gelre is haalbaar. Iedereen is wel doordrongen van het feit dat we op een meer duurzame manier met energie moeten omgaan. Door subsidies, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven probeert de gemeente dat extra duwtje te geven op weg naar een energieneutraal Oost Gelre.”

Informatie

Onder het tabblad Documenten vindt u meer informatie over de energietransitie. Heeft u vragen dan kunt u een mail sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl. U kunt ook bellen met Marcel Reintjes (verduurzamen woningen/Doescan bedrijven) of Marleen Brus (grootschalige energieopwekking). Beiden zijn te bereiken via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

WindmolenOm in 2030 energie neutraal te zijn is meer nodig dan alleen energie besparen of zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijf. We kunnen niet zonder grootschalige energieopwekking, zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa.

In 2018 moet duidelijk worden op welke manier we deze grootschalige energieopwekking willen toepassen in Oost Gelre. Waar en onder welke voorwaarden willen we grootschalige energieopwekking in Oost Gelre? Wij dagen bedrijven en inwoners uit om ook zelf met ideeën daarvoor te komen.

Met vragen of ideeën over grootschalige energieopwekking kunt u mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectleider Marleen Brus: (0544) 39 35 35.

Agem Energieloket

Logo energieloket agemHet Agem Energieloket is door de Achterhoekse gemeenten opgericht om inwoners en bedrijven in de Achterhoek op weg te helpen met het besparen op het energieverbruik. Het Agem Energieloket informeert, adviseert en begeleidt inwoners en bedrijven vanaf het eerste idee tot aan de uitvoering van maatregelen. Dit alles op een onafhankelijke manier en zonder winstoogmerk.

Doordat het Agem Energieloket op regionaal niveau actief is, kunnen de krachten uit de betrokken gemeenten worden gebundeld en ontstaat er één aanspreekpunt voor alle informatie en antwoorden over energiebesparing en energieopwekking in de gebouwde omgeving. Het Agem Energieloket werkt nauw samen met deskundige adviseurs, waardoor ze beschikken over veel kennis en ervaring. Ook werken ze nauw samen met lokale netwerken als dorpsraden, energiecoöperaties, buurtverenigingen etc. om gezamenlijk mensen bewust te maken van de mogelijkheden.

Meer informatie over het Agem Energieloket en wat ze voor u kunnen betekenen? Kijk op https://www.agem.nl/energie-in-mijn-gemeente/oost-gelre of neem contact op via telefoonnummer 0314 – 820 360 of via e-mailadres energieloket@agem.nl.

DOEscan bedrijven

Logo Achterhoek onderneemt duurzaamBedrijven in Oost Gelre kunnen een DOEscan uitvoeren. DOE staat voor Duurzaam Ondernemen en Energiescan. Het is een brede scan op duurzaam ondernemen én op energiebesparing. De scan dient dus meerdere doelen. De gemeente ondersteunt deze scan met een subsidie.

Meer informatie is te vinden op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

14-01-2020: Collectieve zonnedaken dragen bij aan energieneutraal Oost Gelre
10-12-2019: Principemedewerking zonneparken Oost Gelre
15-10-2019: Grootschalige opwekking energie op agenda raad
02-10-2019: Bespaar geld én energie met de Achterhoekse Bespaaractie
11-09-2019: 1e tranche tenderproces zonneparken afgerond
22-05-2019: College Oost Gelre zet in op ‘Zon op erf
22-05-2019: Tenderproces zonneparken 1 juni van start
10-04-2019: Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start: 1e tranche biedt ruimte aan 15 hectare zonnepark
04-04-2019: Tenderproces zonneparken Oost Gelre in juni van start
21-12-2018: Aan de slag met Grootschalige energieopwekking
21-11-2018: College stelt beleid en uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking vast
12-09-2018: Animo voor Doe-scan bedrijven
12-09-2018: Beleid en uitvoering grootschalige energieopwekking ter inzage
29-08-2018: Bijeenkomst energietransitie voor ondernemers
22-08-2018Oost Gelre Energieneutraal in 2030
18-06-2018: Bijeenkomst energietransitie voor ondernemers
11-06-2018: Oost Gelre energieneutraal in 2030
05-06-2018: Goede 2e bijeenkomst grootschalige energieopwekking Oost Gelre
29-05-2018: Donderdag 31 mei tweede bijeenkomst grootschalige energieopwekking
25-04-2018: Oproep: deelnemers discussie grootschalige energieopwekking
24-04-2018: Uitnodiging en programma bijeenkomsten Energieneutraal Oost Gelre (pdf - 241 kB)
23-04-2018: Oost Gelre duurzamer met zonnepanelen op Hamalandhal en De Mattelier
14-04-2018: Oost Gelre energieneutraal in 2030