Regeling duurzaamheidsinvesteringen voor mkb-ondernemers

Heeft u een kleine onderneming (mkb) en is uw onderneming in een bedrijfsgebouw gevestigd? Of bent u als agrariër of zzp-er gevestigd in een bedrijfspand dat niet onder de WOZ-categorie 'woningen' valt? Dan kunt u misschien een lening aanvragen voor het verduurzamen van uw onderneming.

Wat u moet weten

In Oost Gelre zijn veel kleine ondernemers met een bedrijfspand. Veel van deze ondernemers kunnen de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd  opvangen vanuit hun financiële reserves. Daarom stimuleren we het verduurzamen van accommodaties. Verduurzamen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt, en daarmee ook de energiekosten. Voor het verduurzamen kunt u een beroep doen op onze stimuleringslening:

 • De toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de werkelijke kosten. U kunt een lening afsluiten van minimaal € 5.000,- (exclusief btw) tot en met € 50.000,- (exclusief btw) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de stimuleringslening. 
 • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar. 
 • Het rentepercentage is gelijk aan het percentage waartegen de gemeente de lening aangaat (met een minimum rentepercentage van 3%). 
 • De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast. 
 • Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is op ieder moment boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-. 
 • Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd. 
 • De stimuleringslening wordt vastgelegd in een overeenkomst. 
 • De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen zolang het maximale leenbedrag niet wordt overschreden. 

Wat heeft u nodig?

Voor het aanvragen van de lening heeft u nodig: 

 • een beschrijving van de duurzaamheidsmaatregelen die u gaat nemen; 
 • de energiescan die u heeft laten uitvoeren; 
 • een overzicht van de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen die u gaat nemen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van offertes; 
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden; 
 • wanneer u gebruiker bent van het pand, maar niet de eigenaar: 
  De gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de (externe) eigenaar op de investeringen en de voorwaarden van de lening; 
 • bewijs van inschrijving KvK (bij aanvraag door een persoon namens organisatie). 

Wat u verder moet weten

 • Vanuit de regeling is € 1.000.000,- beschikbaar. 

Vragen?

Neem contact op met Rudy Peper via (0544) 39 35 35 of per mail r.peper@oostgelre.nl