Duurzame energie

Nederland moet in 2050 voor het grootste deel energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in dat jaar net zoveel energie opwekken als verbruiken. Oost Gelre draagt daaraan bij door inwoners en bedrijven te helpen met subsidies en leningen om huizen en gebouwen te verduurzamen. In de regio werken we samen aan het opwekken van duurzame energie.

Wat we doen

Opwekken van duurzame energie

Met de gemeente Berkelland hebben we gewerkt aan een gezamenlijk beleidskader voor het plaatsen van windmolens. De gemeenteraad heeft 2 gebieden aangewezen. Dit voorstel heeft ter inzage gelegen. Op dit moment bekijken we de reacties. Het vervolg hangt af van de landelijke normen voor de afstand die een windmolen minimaal moet hebben tot woningen.

Wat u moet weten

Door de overstap op duurzame energie neemt de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor ontstaat op piekmomenten overbelasting op het elektriciteitsnet (netcongestie). Uitbreiding van de ruimte op het energienet en slim gebruik van elektriciteit zijn dus nodig. Net als nieuwe manieren om elektriciteit te kunnen opslaan.

In onze regio werken de energiesector, netbeheerders, bedrijven, waterschappen en de gemeenten samen aan oplossingen voor de netcongestie:

  • Netbeheerder Liander legt kabels en stations aan om het elektriciteitsnet uit te breiden. Maar: omdat de vraag naar elektriciteit sneller groeit dan deze uitbreiding kan het soms wel langer duren voordat Liander woonwijken en bedrijven op stroom aansluit
  • Samen met Liander en bedrijven onderzoeken we mogelijkheden om opgewekte energie te bewaren, voor momenten dat daar meer vraag naar is

Zie ook

duurzamehuizenroute.nlexterne-link-icoon (voorbeelden van duurzame huizen in Oost Gelre)